Czas realizacji zlecenia to bardzo istotna kwestia zarówno dla nas jak i naszych klientów. Dlatego działamy błyskawicznie.

Często czas zlecenia jest bardziej istotny od ceny. I na dalszy plan może zejść profesjonalizm, indywidualne podejście, bezpieczeństwo transakcji jeśli zleceniobiorca nie może wywiązać się z terminów bądź też oferuje zbyt długi okres na wykonanie zlecenia. Stąd też czas stał się naszym priorytetem. Oczywiście nie może się odbić to na jakości, ma to współgrać i uzupełniać się.

Dlatego mamy też prostą zasadę – nowe zlecenia przyjmujemy wyłącznie gdy mamy wolne „moce przerobowe” w postaci dostępnych fachowców. Nie jest to ekonomicznie uzasadnione z naszej strony, gdyż zdarzają się sytuacje zwłaszcza na przełomie grudnia i stycznia gdzie ilość zleceń drastycznie rośnie. Są pokusy aby brać więcej pracy i odkładać ją na przyszłe tygodnie, widzimy to w branży. Ale u nas przyjęta polityka najwyższej jakości pozwala na przyjęcie zlecenia tylko i wyłącznie jeśli jego realizacja może rozpocząć się w ciągu 24h.

Plan działania i harmonogram

Zawsze przed przystąpieniem do zlecenia przekazujemy klientowi plan działania z wyliczeniem dni roboczych potrzebnych na dane czynności. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, jeśli przypadają w tygodniu, w Polsce bądź USA (w zależności od tego w jakim kraju wykonywany jest dane zlecenie bądź dany etap zlecenia).

Pojawiają się także usługi firm zewnętrznych za których terminy nie możemy brać odpowiedzialności jak na przykład przesyłki kurierskie. Wysyłając dokumenty między USA a Polską korzystamy z usług FedEx Priority gdzie z doświadczenia możemy szacować terminy przesyłek, lecz często zdarzają się sytuacje awaryjne opóźniające finalnie wykonanie całego zlecenia, lecz w takich sytuacjach wyraźnie to zaznaczamy w harmonogramie i oczywiście informujemy o wszelkich opóźnieniach.