Transakcja międzynarodowa, zwana też transakcją handlu zagranicznego jest to ogół działań, czynności, operacji mających doprowadzić do zawarcia umowy kupna/sprzedaży z zagranicznym partnerem, jak również do wywiązania się z tej umowy, dokonywanych również po zawarciu umowy. Etapy transakcji handlu zagranicznego to: przygotowanie kontraktu, negocjowanie kontraktu, zawarcie kontraktu i realizacja kontraktu.

Kancelaria USAcorp specjalizuje się w transakcjach międzynarodowych z uwzględnieniem Polski i USA. Reprezentujemy zarówno polskich przedsiębiorców w transakcjach z amerykańskimi firmami jak i amerykańskich przedsiębiorców w kontaktach z polskimi spółkami. Występujemy zarówno na wszystkich jak i wyłącznie na wybranych etapach transakcji.

Przygotowanie kontraktu

Pomożemy przygotować dwujęzyczny kontrakt z kontrahentem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego i prawa amerykańskiego federalnego i danego stanu. Dodatkowo sprawdzimy good standing kontrahenta i właściwe sposoby reprezentacji kontrahenta. Umowa przygotowana jest w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem zwykłym bądź przysięgłym.

Negocjowanie kontraktu

Dla naszych klientów, mocodawców, podejmiemy się procedur negocjacyjnych zgodnie z zakresem i charakterem umocowania. Negocjacje możemy przeprowadzić zarówno elektronicznie, zdalnie (telefon, e-mail, skype) jak i na osobiście na miejscu w Polsce bądź w USA. Rozmowy prowadzone są zawsze w oparciu o najwyższe standardy negocjacyjne a każde decyzje zatwierdzane są przez mocodawcę.

Zawarcie kontraktu

Dla naszych mocodawców sprawdzimy poprawność umocowania reprezentantów kontrahenta do zawierania umów i przygotujemy umowę do podpisania. Następnie zorganizujemy podpisanie umowy bądź też osobiście w Polsce lub USA bądź też poprzez pełnomocników, gdzie również możemy służyć usługą pełnomocnictwa w tym celu. Umowę, jeśli zezwalają na to zapisy umowne, można także podpisać elektronicznie.

Realizacja kontraktu

Jednym z ważniejszych etapów jest kontrola realizacji umowy. W przypadku sytuacji spornych służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów. Kontrolujemy także terminowość i jakość dostaw oraz terminowość zapłaty za dostarczone towary i wykonane usługi a w przypadku niewywiązywania się z obowiązków możemy podjąć odpowiednie kroki prawne zarówno w Polsce jak i w USA.