W życiu każdej spółki, może przyjść taki moment, że trzeba będzie ją zamknąć. Jest to naturalny etap życia każdego przedsiębiorstwa na tak dynamicznym rynku. Podczas zamykania spółki warto wybrać profesjonalistów, którzy zapewnią kompleksową usługę nie pozostawiając niedokończonych spraw. I najważniejsze: nie warto porzucać spółki bez jej zamknięcia. To przyniesie tylko i wyłącznie problemy.

Pierwszym krokiem w celu zamknięcia jest sprawdzenie, czy spółka jest w „good standing” czyli czy wykonała w latach poprzednich wszelkie ciążące na niej obowiązki względem urzędów. Tylko spółkę w „good standing” można zamknąć, więc jeśli spółka nie dokonała jakiegoś obowiązku formalnego w przeszłości, należy ten problem usunąć.

Drugim krokiem jaki należy podjąć w celu zamknięcia amerykańskiej spółki to przygotowanie dokumentu o nazwie Certificate of Cancelation. Jest to bardzo prosty, jednozdaniowy dokument, który mówi:

State of ………. Certificate of Cancelation

The name of the limited liability company is ……….
The certificate of Formation of the limited liability company was filed on ……….

In witness whereof, the undersigned has executed this Certificate of Cancelation this ……….
Podpis

Tak przygotowany dokument skłąda się w odpowiednim urzędzie. Pamiętać należy, że data zamknięcia spółki to nie data złożenia dokumentu a data przetworzenia dokumentu przez urząd. Po zamknięciu spółki należy zlikwidować wszystkie rachunki firmowe spółki w bankach i poinformować o tym fakcie kontrahentów, z którymi spółka współpracuje

Kancelaria USAcorp może pomóc w zamykaniu spółek we wszystkich stanach USA. Specjalizujemy się w otwieraniu i zamykaniu spółek w stanach Delaware, Nevada i Wyoming, lecz jeśli masz spółkę z przeznaczeniem do zamknięcia w innych stanach, także możemy w tym pomóc. Usługę świadczymy zarówno dla naszych klientów, klientów którzy z nami rejestrowali swoje spółki, jak i dla klientów, którzy rejestrowali swoje spółki z innymi partnerami.