Rynek amerykański a rynek polski to dwa zupełnie różne rynki. I nie chodzi tu tylko o konstrukcję prawną i systemy podatkowe kształtujące relacje biznesowe. To głównie zupełnie inne sposoby prowadzenia biznesu, inne oczekiwania konsumentów, inne sposoby rozliczeń z kontrahentami.

To także zupełnie inne sposoby komunikacji z rynkiem. Kto chce odnieść sukces w USA musi zacząć myśleć jak Amerykanin.

Poszukiwanie kontrahentów

Jeśli dopiero planujesz wejście na nowy rynek i nie posiadasz jeszcze kontrahentów na tym rynku, skorzystaj z naszej pomocy w poszukiwaniu kontrahentów. Dla polskich przedsiębiorstw planujących wejść na amerykański rynek i dla amerykańskich przedsiębiorstw wchodzących na rynek polski świadczymy usługę poszukiwania kontrahentów.

Znajdziemy kontrahentów zainteresowanych danym towarem i usługą a nawet w imieniu klienta poprowadzimy pierwsze rozmowy aż do podpisania listu intencyjnego bądź też umowy przedwstępnej. Zapraszamy do skorzystania z usług.

Otwieranie rachunków bankowych

Dla naszych amerykańskich klientów, spółek z USA a także osób fizycznych, oferujemy pomoc w otwarciu rachunku bankowego dla amerykańskiego podmiotu w Polsce. Analogicznie pomagamy polskim osobom fizycznym i polskim przedsiębiorcom i spółkom w otworzeniu rachunku bankowego w USA w wybranym amerykańskim banku i wybranym oddziale amerykańskiego banku.

Import i Eksport USA-PL

Jeśli planujesz importować towary do USA bądź też eksportować je z USA do Polski skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy w procedurach w tym w procedurach związanych z odprawą celną. Podobne usługi świadczymy dla amerykańskich podmiotów, które eksportują towar z USA do Polski bądź też importują z Polski do USA.

Pomagamy przebrnąć przez skomplikowane procedury związane z odprawami celnymi a także pomożemy w zorganizowaniu bezpiecznego transportu.

Prawa autorskie patenty i znaki towarowe

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszeń praw autorskich, znaków towarowych i patentów oraz zabezpieczaniem tych wartości przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich przez podmioty nieuprawnione.

Pomagamy z jednej strony zabezpieczyć znaki towarowe i patenty w odpowiednich urzędach (w Polsce i w USA), a w przypadku gdy doszło już do naruszeń, pomagamy w uzyskaniu satysfakcjonującej rekompensaty za nieuprawne użycie znaków towarowych i patentów zarówno w Polsce jak i w USA.

Private Banking – rachunki bankowe w Liechtensteinie

Liechtenstein to małe górskie państwo w Europie Zachodniej, leżące pomiędzy Austrią i Szwajcarią. Liechtenstein, ze względu na niskie podatki oraz liberalną politykę względem depozytów bankowych, jest uważany za jeden z niewielu rajów podatkowych na terenie Europy. Znany jest też ze swojej unikatowej bankowości cechującej się wysoką poufnością i bezpieczeństwem gromadzonych tam depozytów.

Dla naszych klientów możemy zaoferować usługę otwarcia rachunku bankowego w ramach Private Banking w jednym z najbardziej prestiżowych banków księstwa Liechtenstein. Minimalne warunki dla otwarcia rachunku w banku w Liechtensteinie to depozyt w banku w wysokości CHF300k.

Analiza rynku polskiego i amerykańskiego

Dla polskich klientów planujących wejść na amerykański rynek i dla amerykańskich klientów chcących wejść ze swoimi produktami bądź usługami do Polski, świadczymy usługi analizy rynku. Przygotujemy opracowania na temat konkurencji, popycie, potencjale sprzedaży, chłonności rynku, poziomach cen i warunków wejścia na rynek. Takie opracowanie może być podstawą podejmowania decyzji biznesowych przez zlecające je podmioty.

Biznesplany na rynek polski i amerykański

Jeśli ze względów bankowych, inwestycyjnych czy też innych spółce polskiej bądź amerykańskiej potrzebny jest biznesplan stworzony w języku polskim lub angielskim na rynek polski bądź amerykański, służymy pomocą. Przygotujemy biznesplan w języku polskim bądź języku angielskim z wykorzystaniem bądź w Polsce bądź w USA. Zajmujemy się kompleksowym przygotowywaniem biznesplanów w oparciu o przedstawione dane w bliskiej współpracy z klientami. Biznesplany przygotowujemy według wytycznych i według polskich i amerykańskich standardów.

Pomoc w zakupie nieruchomości w Polsce i USA

Kupno nieruchomości, gdy kupującego i sprzedającego oraz nieruchomość oddziela ocean, nie jest prostą sprawą. Zorganizowanie analizy prawnej (o czym poniżej) a także organizacja i przeprowadzenie podpisania umowy kupna nieruchomości jest utrudniona przez odległość. Dodatkowo dochodzić może także bariera językowa.

Dlatego też kancelaria USAcorp oferuje swoją pomoc w zakupie nieruchomości w USA dla obywateli Polski oraz zakupie nieruchomości w Polsce przez Amerykanina. Zorganizujemy do ciebie analizę prawną nieruchomości oraz przeprowadzimy cię przez cały proces zakupu nieruchomości.

Od dokonania tłumaczeń umowy kupna nieruchomości z języka angielskiego na język polski poprzez negocjacje warunków tej umowy aż po podpisanie umowy bądź osobiście bądź też przez właściwie umocowaną osobę (pełnomocnika).

Analiza stanu prawnego nieruchomości w Polsce i USA przed zakupem

Kupując nieruchomość na drugim końcu świata często mamy kłopot z analizą stanu prawnego danej nieruchomości. Takie właśnie problemy mają Polacy kupujący swoją nieruchomość w USA i Amerykanie kupujący swoją nieruchomość w Polsce. I tutaj może wkroczyć kancelaria USAcorp. Dla polskich klientów oferujemy usługę sprawdzenia stanu prawnego danej nieruchomości w dowolnym stanie USA.

Przygotujemy dokładny i kompleksowy raport o nieruchomości z uwzględnieniem wszystkich czynników mogących wpłynąć na stan prawny nieruchomości. Podobną analizę możemy wykonać dla obywateli USA chcących kupić nieruchomość w Polsce. Od sprawdzenia jej w Księgach Wieczystych, poprzez kontrolę stanu prawnego w starostwie powiatowym aż po analizę planów zagospodarowania i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i nieprawidłowości w dokumentacji nieruchomości.

Tłumaczenia przysięgłe z polskiego na angielski i z angielskiego na polski

W skłąd naszego zespołu, z oczywistych względów pracowania na międzynarodowym, dwujęzycznym rynku, wchodzi zespół tłumaczy przysięgłych. Dla naszych klientów możemy zaoferować szeroką gamę usług tłumaczeń przysięgłych dokumentów. Każde tłumaczenie jest właściwie potwierdzone w celu umożliwienia używania go w kontaktach z urzędami, sądami, notariuszami i innymi podmiotami wymagającymi do swojej pracy dokumentów uwierzytelnionych przez tłumacza przysięgłego.

Kredyty w USA i w Polsce dla amerykańskich i polskich inwestycji i spółek

Często inwestycje w Polsce realizowane przez amerykańskie podmioty bądź też inwestycje w USA realizowane przez polskie podmioty wymagają finansowania poprzez kredyty. Dodatkowo polskie banki niechętne są finansowaniu inwestycji w USA podobnie jak amerykańskie banki niechętne są do finansowania inwestycji w Polsce. Rozwiązaniem jest poszukiwanie banku w lokalizacji, w której przeprowadzana jest inwestycja. Zdarzają się też sytuacje, w których Polak zakłada spółkę w USA i tam potrzebuje kredytu bądź też Amerykanin zakłada firmę w Polsce i tutaj szuka źródeł finansowania.

W obu przypadkach możemy pomóc. Pomagamy w uzyskiwaniu finansowania kredytami w USA dla polskich i amerykańskich podmiotów oraz w Polsce dla amerykańskich i polskich podmiotów. W obu lokalizacjach zarówno dla spółek z udziałem polskim jak i amerykańskim czy też innym. Współpracujemy z wieloma bankami w Polsce i w USA przez co możemy zaproponować szeroką ofertę instrumentów kredytowych.