Misją USAcorp jest świadczenie usług na najwyższym światowym poziomie, dostarczanie rozwiązań i udzielanie kompleksowego wsparcia w celu zapewnienia klientom wzrostu rentowności, ograniczenia kosztów i wzrostu produktywności ich przedsięwzięć biznesowych.

Zaczynając od przedstawienia misji USAcorp, chcemy pokazać kim staramy się stać dla naszych klientów. Staramy się być dla nich wsparciem na każdym etapie. Chcemy być partnerem, który darzony jest zaufaniem, do którego można zgłosić się z każdym problemem a problem ten nie pozostanie bez odpowiedzi.

Niezależnie czy problem mieści się w obrębie zamówionych usług czy jest to pytanie poboczne. Chcemy być pierwszą osobą, do której zwróci się klient jeśli ma jakiś problem. Na takie zaufanie pracuje się latami, ale pracuje się dzień po dniu. Przez codzienną sumienną pracę dochodzi się do pełnego zaufania klientów. I to staramy się robić.

Historia USAcorp

Firma USAcorp obecna jest na rynku rejestracji spółek od 2008 roku. Początkowo zajmowała się wyłącznie rejestracją firm w stanie Delaware w miejscowości Newark. W 2010 roku do oferty USAcorp włączono rejestrację spółek w stanie Nevada a w 2012 roku także Wyoming. Firma w 2012 roku weszła na rynek Europy Środkowo-Wschodniej świadcząc swoje usługi mieszkańcom Polski, Czech, Słowacji, Litwy i Łotwy oraz na Węgrzech.

W tym też roku, ze względu na oczekiwania rynku, USAcorp wprowadziła do swojej oferty także doradztwo podatkowe i prawne oraz zaczęła świadczyć kompleksowe usługi doradcze na terenie USA dla obywateli ww. krajów. W 2017 roku firma USAcorp, w związku z rozwojem i rozrostem struktur, zmieniła swoją siedzibę na Wilmington do biurowca, w którym obecnie się znajdujemy.

USAcorp obecnie

Obecnie zespół USAcorp składa się z dwóch zespołów: polskiego i amerykańskiego. W obu zespołach współpracują doradcy podatkowi, księgowi, prawnicy i doradcy biznesowi. Jeśli chcielibyśmy opisać USAcorp w liczbach, rocznie zajmujemy się ponad 2000 problemami i rejestrujemy ponad 1200 spółek oraz składamy ponad 150 zapytań o interpretacje podatkowe do urzędów (dane za 2017 rok).

To ponad 4 nowe spółki dziennie i ponad 7 nowych problemów podatkowych i prawnych do rozwiązania. To z jednej strony dużo pracy ale z drugiej strony także i wypracowane procedury. Ponadto, mamy w swojej bazie najwięcej urzędowych interpretacji podatkowych w stosunkach polsko – amerykańskich na rynku.

Z drugiej jednak strony nie zamykamy się w procedurach i schematach. Zasadą w USAcorp jest indywidualne podejście do każdej sprawy, do każdego problemu. Nawet jeśli był przerabiany wielokrotnie. I za takie podejście cenią nas nasi klienci dając nam niezliczone referencje.