Pojęcie windykacji znane jest już od Cesarstwa Rzymskiego, gdzie funkcjonowała instytucja prawna 'rei vindicatio’, której to instytucji prawnej zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu nieuprawnionej osoby. Dziś poprzez windykację rozumie się w znaczeniu dosłownym dochodzenie roszczeń. Windykację dzielimy na dwa główne etapy tj. windykację polubowną i sądową. My stosujemy w naszej nomenklaturze dodatkowe cztery etapy: przedkomorniczą, komorniczą, pokomorniczą i karną.

Windykacja w USA

Dla naszych klientów świadczymy usługę windykacyjną w USA. Jeśli klient posiada nierzetelnego kontrahenta z USA, z dowolnego stanu, który unika płatności, zajmiemy się w jego imieniu dochodzeniem jego należności. Służymy pomocą na każdym etapie rozpoczynając od windykacji polubownej. Poprzez rozmowy z dłużnikiem możemy przekazać mu ważny sygnał – sygnał, że sprawą jego rozliczeń z naszym klientem zajmują się profesjonaliści. Podczas rozmów z dłużnikiem można też ustalić skąd wynikają opóźnienia w płatności. Nie zawsze jest to zła wola. Często trudna sytuacja finansowa dłużnika. W takim przypadku przekonujemy dłużnika, że w pierwszej kolejności powinien spłacić naszego klienta, przed innymi mniej ważnymi zobowiązaniami. Jeśli jednak windykacja polubowna nie przynosi skutków w założonych czasie, po konsultacji z klientem możemy przystąpić do windykacji sądowej a następnie do egzekucji zobowiązania. Usługę windykacji w USA świadczymy zarówno dla polskich firm i spółek, które posiadają nierzetelnych kontrahentów w USA jak i dla firm i spółek z USA mających dłużnika w Stanach Zjednoczonych.

Windykacja w Polsce

Często zdarzają się sytuacje, że nasi klienci, spółki zarejestrowane w USA nie chcą dochodzić swoich roszczeń względem polskich dłużników przed polskimi sądami. Nie chcą wchodzić w polską jurysdykcję ze swoją spółką bądź też wolą zachować poufność względem osób udziałowców czy też managerów i dyrektorów. Dlatego też i dla nich mamy przygotowane rozwiązania pozwalające na bezpieczne przeprowadzenie windykacji sądowej w Polsce. Dodatkowo oczywiście możemy przejąć całościowo windykację polubowną oraz późniejszą egzekucję komorniczą.