Często podczas transakcji dwóch podmiotów z tak różnych systemów podatkowych jak Polska i USA pojawiają się kłopoty z prawidłowym sposobem rozliczania podatków. Głównie podatku VAT ale także i innych. Często też księgowi w firmach posiadają ogólną wiedzę na temat rozliczeń z UE.

Lecz transakcje transatlantyckie sprawiają im duże problemy. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów wprowadziliśmy do swojej oferty szereg usług doradczych i konsultingowych z szeroko rozumianej dziedziny podatków. Przedstawiamy poniżej tylko kilka z najbardziej popularnych. Oczywiście kwestia podatkowa jest bardzo szeroka i nie można stworzyć zamkniętego katalogu usług doradczych w dziedzinie podatków, stąd też jeśli pojawią się pytania z innych dziedzin niż niżej wskazane, prosimy o kontakt.

Analizowanie i opiniowanie przepisów podatkowych

Polscy przedsiębiorcy wchodzący na rynek amerykański podobnie jak amerykańscy przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność w Polsce natrafiają na zasadniczy problem – różnice w systemach podatkowych. W USA są zupełnie odmienne przepisy prawne związane z podatkiem od sprzedaży (Sales Tax) zupełnie odmienne od polskiego VAT.

Podobnie z podatkami stanowymi, federalnymi, personal income tax i corporate tax. Amerykański przedsiębiorca pragnący rozpocząć działalność w Polsce również nie rozumie zasad naliczania podatku VAT, który dla polskich przedsiębiorców funkcjonujących na rynku od lat, jest także czarną magią. Dlatego też dla polskich i amerykańskich przedsiębiorców służymy analizą i opiniowaniem przepisów podatkowych.

Reprezentacja przed polskim Urzędem Skarbowym i ZUS oraz IRS

W przypadku konieczności kontaktu przedsiębiorcy w Polsce z Urzędem Skarbowym lub ZUS oraz w USA z amerykańską skarbówką IRS służymy usługą reprezentacji. Na podstawie udzielonych pełnomocnictw możemy reprezentować przedsiębiorcę przy wszelkich czynnościach w tych urzędach.

Księgi rachunkowe – prowadzenie

Służymy usługą prowadzenia ksiąg rachunkowych w Polsce od prostej KPiR po pełną księgowość oraz w Stanach Zjednoczonych według amerykańskich standardów. Jeśli twoja firma bądź spółka w Polsce lub USA potrzebuje prowadzić księgi podatkowe według wytyczonych lokalnych standardów, taką usługę znajdziesz w USAcorp.

Rozliczanie podatków w USA i w Polsce

Wśród głównych usług USAcorp z działu podatkowego można znaleźć rozliczanie podatków w tym podatku VAT, CIT i PIT oraz rozliczanie podatków w USA takich jak Corporate Tax, Sales Tax, Personal Income Tax, wszelkich podatków stanowych i federalny, Franchise Tax i innych. Pomoc taką można uzyskać we wszystkich stanach USA z naciskiem na Wyoming, Nevadę i Delaware.

Rozliczanie VAT przy transakcjach z USA

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań są zapytania o kwestię rozliczeń podatku VAT przy transakcjach z USA. Dotyczy to dwojakich sytuacji. Dotyczy to wielu sytuacji takich jak:

  • Sprzedaż towarów fizycznie przez polską firmę do firmy w USA z wysyłką towarów poza Polskę na podstawie faktury VAT wystawionej przez Polską firmę;
  • Sprzedaż towarów fizycznie przez polską firmę do firmy z USA bez wysyłki towarów poza Polskę na podstawie faktury VAT wystawionej przez Polską firmę;
  • Sprzedaż usług przez polską firmę do spółki z USA z miejscem świadczenia tej usługi w Polsce na podstawie faktury VAT wystawionej przez Polską firmę;
  • Sprzedaż usług przez polską firmę do spółki z USA z miejscem świadczenia tej usługi poza Polską na podstawie faktury VAT wystawionej przez Polską firmę;
  • Sprzedaż towarów przez amerykańską firmę do firmy z Polski z wysyłką towarów do Polski na podstawie faktury invoice wystawionej przez firmę z USA;
  • Sprzedaż towarów przez amerykańską firmę do firmy z Polski bez wysyłki towarów do Polski na podstawie faktury invoice wystawionej przez firmę z USA;
  • Sprzedaż usług przez amerykańską spółkę do firmy z Polski z miejscem świadczenia tej usługi w Polsce na podstawie faktury invoice wystawionej przez firmę z USA;
  • Sprzedaż usług przez amerykańską spółkę do firmy z Polski z miejscem świadczenia tej usługi poza Polską na podstawie faktury invoice wystawionej przez firmę z USA;

Jak więc widać sytuacji i możliwości powiązań transakcji jest wiele i każda z nich (a to nie wszystkie) wymagają odrębnego podejścia do zagadnienia rozliczenia podatku VAT oraz mogą powodować odrębne skutki podatkowe.

Podatek PIT od dochodu z LLC z USA

W ostatnim czasie bardzo dużo polskich podatników posiada udziały w amerykańskich firmach. Wielu polaków ma udziały w LLC z Delaware, Nevady, Wyoming czy też innych stanów Ameryki. Nie jest to nic złego, Polacy są bardzo mobilni i przedsiębiorczy. Wykorzystują okazję do wchodzenia na zagraniczne rynki. Polski przedsiębiorca nie czuje się już przedsiębiorcą gorszego gatunku i na równi z Niemcami, Francuzami, Anglikami i innymi nacjami działa na rynku globalnym. Także z wykorzystaniem amerykańskich spółek co jest zupełnie legalne, korzystne i właściwe jeśli przynosi założone cele biznesowe.

Należy jednak pamiętać o prawidłowym rozliczeniu dochodu. Jeśli dochód opodatkowany jest na terenie USA to z pomocą przychodzi nam umowa podpisana między Polską a USA o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak preferencje podatkowe jednoosobowych spółek LLC w USA w których dochód przypisany jest bezpośrednio udziałowcowi i nie jest opodatkowany jeśli udziałowcem nie jest amerykański rezydent podatkowy sprawiają, że należy ten dochód właściwie rozliczyć w swoim macierzystym kraju. W tym przypadku w Polsce. I w tym miejscu również służymy pomocą w prawidłowym uwzględnieniu wszelkich dochodów z USA w zeznaniach podatkowych PIT.

VAT a transakcje łańcuchowe

Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od ostatniego z podmiotów (w łańcuchu) do pierwszego, lecz każdy z podmiotów biorących udział w transakcji rozpoznaje dostawę towarów na rzecz kolejnego. Dla przykładu można wskazać tu dropshipping lub też szerzej na przykładzie:

Firma A posiada na sprzedaż pewien towar. Towar ten kupuje firma B jako pośrednik a następnie sprzedaje firmie C jako finalnemu odbiorcy. Jednocześnie firma B organizuje transport tego towaru bezpośrednio od firmy A do C. Czyli w tym przypadku droga towaru jest prosta: Załadunek w firmie A i rozładunek w firmie C. Towar ani przez moment nie będzie we władaniu firmy B. Faktury w tym przypadku są fakturowane następująco: Firma A wystawia fakturę do firmy B. Firma B wystawia fakturę do firmy C.

Czyli firma B znajduje się w łańcuchu powiązań fakturowych.
Sytuacja taka wydaje się bardzo prosta gdy wszystkie trzy firmy znajdują się w jednym kraju lub też w podobnych systemach podatkowych (z VAT). Co jednak, gdy jednym z tych podmiotów jest amerykańska spółka wystawiająca faktury bez VAT (w USA nie ma podatku VAT)? A jeśli ten łańcuch będzie jeszcze dłuższy? A jeśli to nie będzie przepływ towaru, który można fizycznie lokalizować a będą to usługi nie zawsze mające miejsce w danej fizycznej lokalizacji?

Kwestia prawidłowego rozliczenia podatku VAT miedzy firmami w transakcjach łańcuchowych jest tematem niezwykle skomplikowanym. Łatwo tam popełnić błąd podatkowy. Łatwo też narazić każde z oczek łańcucha na straty finansowe związane z brakiem możliwości rozliczenia podatku VAT czy też odzyskania tego podatku. Dlatego zalecamy zaangażowanie profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem w celu przygotowania projektów przepływu VAT. Służymy pomocą w tej dziedzinie.

CIT od dochodu z LLC z USA

Wiele polskich spółek w ostatnich latach zdecydowało się wejść na rynek amerykański. Prawie zawsze robią to nie poprzez powoływanie oddziałów czy też przedstawicielstw ale poprzez rejestrację w USA zupełnie nowych podmiotów, spółek typu LLC w których jedynym udziałowcem jest wspomniana polska spółka.

Taki popularny sposób budowy wehikułów korporacyjnych w których spółką matką jest polska spółka a spółką córką jest spółka amerykańska może przysporzyć pewnych kłopotów księgowym tych firm jak poprawnie rozliczyć dochód z amerykańskich spółek, który poprzez udziały trafia do ich spółek polskich. Również i w tym przypadku służymy pomocą w takich rozliczeniach.

Dywidenda uzyskiwana z USA

Polskie firmy lub też polskie osoby fizyczne często też rejestrują spółki typu corp. które są rozliczane zupełnie inaczej niż jednoosobowe spółki LLC. Często też rejestrowane są wieloosobowe spółki LLC, które też inaczej się rozlicza. Dochód uzyskiwany z takich spółek powinien być traktowany jako dochód z dywidendy i w takiej formie powinien być rozliczony.

Jeśli więc zaistniały sytuacje, które sprawiają problem z rozliczeniem dywidendy z USA, prosimy o kontakt. Pomożemy w poprawnym rozliczeniu wszelkich dochodów z USA w tym dochodów z dywidendy.

Opodatkowanie wehikułów korporacyjnych ze spółką z USA

Kolejną kwestią jaka może sprawić problemy to prawidłowe rozliczanie wehikułów korporacyjnych. Wehikuł korporacyjny to taki model powiązań spółek, gdzie jedna spółka ma udziały w drugiej spółce. Udziałowiec nazywany jest w tym przypadku „spółką matką” a spółka, w której posiada udziały „spółką córką”.

Pomagamy w rozliczaniu dochodów z takich wehikułów, w których spółką córką jest spółka amerykańska bądź też spółka polska a spółką matką jest spółka z USA, spółka z Polski lub też spółka zagraniczna, w tym spółka z tak zwanych „rajów podatkowych” czy też innych krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem spółki z USA

Optymalizacja podatkowa, czyli legalny sposób na obniżenie zobowiązań podatkowych, może być wykonana także przy użyciu spółek z USA. Można to zrobić poprzez powołanie do życia jednej spółki i właściwe określenie jej obowiązków w strukturze jak i poprzez budowę wehikułów korporacyjnych o czym mowa była w powyższym punkcie.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu i wiedz możemy przygotować rozwiązania pozwalające zoptymalizować wysokość płaconych podatków.