Znak towarowy (ang. trademark) to każde, dowolne oznaczenie, które może zostać przedstawione w postaci graficznej, wizualnej, jeśli to oznaczenie odróżnia towar jednego przedsiębiorcy od drugiego. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania.

Potocznie na znak towarowy mówi się 'znak handlowy’, 'znak firmowy’, 'firmowa nazwa’ lub 'logo’. Patent natomiast to ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło.

Rejestracja znaków towarowych w Polsce i w USA

Dla naszych klientów, zarówno z Polski jak i klientów z USA, firm, spółek czy też osób fizycznych, oferujemy usługę rejestracji znaków towarowych zarówno w polskim Urzędzie Patentowym RP jak i bezpośrednio na terenie Stanów Zjednoczonych. Rejestracja znaków towarowych ma za zadanie zabezpieczyć je przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez nieuczciwą konkurencję w sposób świadomy bądź też przez konkurencję w sposób nieświadomy, gdyż i takie sytuacje mają miejsce.

Rejestracja patentów w Polsce i w USA

Podobnie jak w przypadków rejestracji znaków towarowych tak samo i w przypadku rejestracji patentów, świadczymy te usługi zarówno w Polsce jak i w USA oraz świadczymy je dla klientów pochodzących z Polski i klientów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Współpracujemy z licznymi profesjonalistami w tym zakresie, którzy są w stanie poprawnie na życzenie klienta opisać patent w celu zabezpieczenia pomysłu. Fachowe biura tłumaczeń specjalizujące się w tłumaczeniach technicznych dokonają odpowiednich tłumaczeń przysięgłych treści patentu. My jako USAcorp natomiast weźmiemy na siebie prawne i proceduralne aspekty rejestracji danego patentu.