Delaware to niewielki stan na wschodnim wybrzeżu USA nad oceanem atlantyckim. Jest drugim od końca stanem USA pod względem powierzchni i szóstym od końca pod względem zaludnienia i gęstości zaludnienia. Dzieli się na trzy hrabstwa: New Castle, Kent i Sussex. W stanie Delaware nie ma rozwiniętego przemysłu poza przemysłem chemicznym. Rolnictwo również nie jest kwitnącą branżą. Turystyka jest obecna w Delaware, lecz nie stanowi znacznego źródła dochodu. Dlaczego więc ponad 60% firm z amerykańskiej listy Fortune 500 wybrało Delaware za swój dom?

Delaware zwany jest „rajem podatkowym ameryki” oraz „ostoją prawa gospodarczego”. To właśnie kwestia budowy systemu prawnego i kwestie podatkowe sprawiają, że stan ten jest najczęściej wybieranym stanem do lokalizacji spółek. 91% spółek zarejestrowanych w Delaware to spółki „non-resident” czyli spółki, które nie pochodzą z Delaware i zarządzane są poza stanem. Dla porównania, kolejny stan w zestawieniu to Nevada z liczbą spółek non-resident na poziomie 2.9% – czyli olbrzymia przepaść.

Firmy wybierają stan Delaware za miejsce rejestracji z dwóch wspomnianych powodów: podatkowych i prawnych. I o tych powodach słów kilka poniżej.

Podatkowe powody rejestracji spółki w Delaware

Budowa spółek typu LLC w stanie Delaware, w przypadku gdy spółka ta posiada tylko i wyłącznie jednego udziałowca czyli jest jednoosobową spółką LLC, pozwala na zastosowanie mechanizmu „pass through”. Polega to na tym, że spółka LLC generując dochód nie jest opodatkowana z tego dochodu na poziomie spółki (nie ma odpowiednika CIT). Cały dochód przechodzi w tym wypadku na udziałowca i powiększa jego dochód osobisty. Jeśli dodatkowo udziałowcem tym nie jest amerykański rezydent podatkowy, tylko obcokrajowiec (np. Polak) – to dochód ten nie jest w żadnym stopniu opodatkowany na terenie USA i trafia do udziałowca bez opodatkowania go.

Jeśli natomiast chodzi o stawki podatkowe, w Delaware nie ma podatku VAT. Brak jest także Sales Tax, podatku CIT i innych. Przewidziana jest wyłącznie danina roczna w postaci Franchise Tax w stałej wysokości niezależnej ani od dochodu ani od obrotu, zysku czy też kapitału w wysokości $300.

Prawne powody rejestracji spółki w Delaware

Stan Delaware ma najlepszy, najbardziej przyjazny przedsiębiorcy system podatkowy spośród wszystkich stanów USA. Delaware General Corporation Law stawiany jest za wzór prawa spółek. Wielokrotnie był także implementowany w różnych lokalizacjach, nie tylko w USA ale i poza granicami Stanów Zjednoczonych. Nigdzie jednak nie udało się stworzyć systemu równie przyjaznego. Dodatkowym atutem jest jurysdykcja Delaware a w szczególności Delaware Court of Chancery – czyli sądu, rozstrzygającego spory. Jest to sąd bez ławników, który orzeka na podstawie precedensów. W toku tworzenia historii prawa w Delaware zapadło wiele precedensowych wyroków przyjaznych dla przedsiębiorców, które to przyjazne wyroki mają odniesienie do każdej obecnej sprawy sądowej.

Dodatkowe atuty rejestracji spółki w Delaware

Najważniejszym i często przytaczanym atutem jest wysoka poufność. W stanie Delaware, urząd rejestracyjny nie prowadzi rejestrów udziałowców, dyrektorów, managerów itd. Czyli urząd rejestracyjny nie posiada wiedzy, kto zarządza daną spółką, kto zasiada w zarządzie, kto posiada udziały. Prawo Delaware zezwala na prowadzenie tego rejestru wewnątrz spółki, czyli spółka może zachować te informacje w tajemnicy. Nikt niepowołany nie ma dostępu do tej wiedzy. Nie ma dostępu do tego ani urząd rejestracyjny, IRS (czyli amerykańska skarbówka), ani też żadne zewnętrzne podmioty, także podmioty zagraniczne. I spółka może tak funkcjonować cały czas poprzez pełnomocnictwa nadane przez spółkę do zawierania umów, można nigdy nie ujawniać kto jest faktyczną osobą kontrolującym spółkę.

Warto także przytoczyć kwestie bezpieczeństwa majątku. Majątek spółki LLC w Delaware nie podlega zajęciu podczas egzekucji zobowiązań udziałowca. Jeśli udziałowiec ma kłopoty finansowe i egzekucję komorniczą, majątek spółki jest bezpieczny i chroniony prawem przed zajęciem.

Stan Delaware pozwala na swobodne funkcjonowanie na rynkach międzynarodowych z preferencjami podatkowymi, wysoką poufnością i bezpieczeństwem kapitału oraz ochroną prawną. Jest to doskonałe narzędzie zarówno przy optymalizacji podatkowej jak i przy wejściu na międzynarodowe rynki. Wartością dodaną jest również marka spółki amerykańskiej. Jeśli jesteś zainteresowany rejestracją spółki w Delaware, skontaktuj się z nami, na pewno dobierzemy produkt do Twoich potrzeb indywidualnie i fachowo.