Zależy to od formy prawnej spółki i stanu USA. W niektórych stanach jak Delaware dane są poufne, w innych jak Wyoming są jawne.