Nie, samo posiadanie firmy w USA (posiadanie udziałów w spółce) nie daje prawa do podjęcia pracy zarobkowej (poza pracą w firmie).