Opiniowanie przepisów

Analizowanie treści umów

Pisanie umów w USA i PL

Przepisy międzynarodowe

Prawo własności intelektualnej

Reprezentacja sądowa