Wprowadź w firmie otwartość na zmiany

Jeśli chcesz pójść dalej niż jednorazowa zmiana, możesz chcieć wdrożyć prawdziwą kulturę zmiany. W niektórych firmach jest to wydarzenie, a w innych stało się normą. Firmy, które opierają się na procesie ciągłego doskonalenia, gdzie produkt/usługa stale ewoluuje, często pozostają w tej zasadzie.
Czytaj więcej