Wprowadź w firmie otwartość na zmiany

Jeśli chcesz pójść dalej niż jednorazowa zmiana, możesz chcieć wdrożyć prawdziwą kulturę zmiany. W niektórych firmach jest to wydarzenie, a w innych stało się normą. Firmy, które opierają się na procesie ciągłego doskonalenia, gdzie produkt/usługa stale ewoluuje, często pozostają w tej zasadzie.

Spraw, by zmiana nie stała się jednorazowym wydarzeniem.

Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że duża część oporu wobec zmian wynika z faktu, że wielu pracowników traktuje zmiany jako wydarzenie. Oczywiste jest jednak, że świat ciągle się zmienia i że Twoja firma często będzie musiała nieustannie ewoluować. Chodzi więc o stworzenie nowego sposobu myślenia i zakorzenienie kultury zmian w firmie. Ale dlaczego kultura jest tak ważna? Przede wszystkim dlatego, że współgra z racją bytu Twojej firmy. Pozwala każdemu zintegrować się z tym, że celem jego codziennych działań nie jest wykonanie powtarzalnego zadania, ale osiągnięcie celu. Dlatego często powtarzanym pojęciem jest satysfakcja klienta, która ewoluuje.

Więcej komunikacji. Jeśli chcesz, aby w mentalności Twojej firmy zaszły zmiany, nie ma co do tego wątpliwości: musisz być tak przejrzysty, jak to tylko możliwe, ponieważ chodzi o budowanie zaufania wśród pracowników. Muszą oni rozumieć, jak działa firma i dokąd zmierza, aby nadać maksymalne znaczenie swoim działaniom i być źródłem propozycji. Eksponowanie swojej wizji, czy to poprzez mailingi, znaki z Twoimi wartościami, czy filmy z udziałem pracowników, nie jest luksusem. Kultura zmiany jest pielęgnowana poprzez relację opartą na zaufaniu, a Twoi pracownicy muszą rozumieć cegły, które kładą i sposób, w jaki uczestniczą w tej zmianie. Będzie to szczególnie prawdziwe, jeśli Twoja firma przechodzi przez kilka faz transformacji.

Spraw, aby inicjowanie projektu stało się normą. W kulturze zmian, projekty są normą i nierzadko trzeba wprowadzić inny sposób pracy i organizacji niż w tradycyjnych strukturach. Nierzadko zespoły muszą się nieustannie organizować i reorganizować, aby zapewnić sobie większą elastyczność nawet na poziomie organizacyjnym. Podczas gdy skład zespołu może być stosunkowo stabilny, często zdarza się, że pewne umiejętności są wykorzystywane w pewnych okresach, a inne w zależności od potrzeb projektu. Wdrażanie kultury zmian wymaga zatem przemyślenia całej organizacji i przełamania schematu organizacyjnego, tak aby był on bardziej dynamiczny i lepiej dostosowany do potrzeb biznesu.

Twoi menedżerowie są kluczowi. Jeśli chcesz, by kultura korporacyjna się rozprzestrzeniała, kolektyw i jednostka muszą się połączyć. Innymi słowy, pracownicy muszą być zaangażowani, co oznacza, że menedżerowie muszą sami dobrze rozumieć, jak działa firma. Oznacza to, że Twoi menedżerowie muszą posiadać inne cechy niż w przypadku struktur czysto piramidalnych, na przykład muszą umieć słuchać. Działają one jak przekaźniki i nie można ich zaniedbać, ponieważ dysonans może szybko stać się problemem w tym zakresie. Często zauważa się, że kultura zmian zakłada szybkie decyzje, a co za tym idzie mało szczebli hierarchii i szybki dostęp do decydenta, a co za tym idzie delegowanie wielu decyzji, które mogą być podjęte bez Twojej zgody. Przeprowadzenie poważnej transformacji wymaga zaangażowania pracowników, aby wszystko przebiegało szybciej.