Czy zarabianie pieniędzy jest motorem przedsiębiorczości?

Ważne jest, aby marzyć, ale każdy wie, że założenie firmy wiąże się z podjęciem ryzyka. W obecnej sytuacji, gdy wielu przedsiębiorców zobaczyło, że ich model biznesowy został wywrócony do góry nogami, oczywiste jest, że pieniądze nie mogą być jedynym powodem przedsiębiorczości. Tym bardziej, że niektórzy szefowie znaleźli się bez pensji i bez wsparcia ze strony państwa. Mieli tę pociechę, że przynajmniej ich pracownicy nie byli w takiej samej trudnej sytuacji jak oni. Wymiar ekonomiczny jest istotnym parametrem, który należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu projektu biznesowego. Czy jednak zarabianie pieniędzy powinno być jedyną motywacją do przedsiębiorczości?

Czy projekt biznesowy, którego motywacja opiera się przede wszystkim na zysku materialnym, jest rzeczywiście opłacalny? Czy zarabianie pieniędzy przy podejmowaniu przedsięwzięcia jest celem samym w sobie, koniecznością czy środkiem? Oto kilka odpowiedzi.

Czy zarabianie pieniędzy gwarantuje sukces projektu biznesowego?

Obciążenia społeczne ciążące na barkach przedsiębiorców są często źródłem skarg i wydają się demotywować wielu z nich, a nawet popychać innych na emigrację, do tego stopnia, że sugerują, iż zysk pieniężny jest jedynym źródłem satysfakcji dla przedsiębiorcy. Jeśli jednak ktoś musi zarabiać na życie, stawki związane z założeniem firmy bardzo często opierają się na intymnych i osobistych motywacjach. W ten sposób wykraczają one poza same ramy ekonomiczne.

Podjęcie działalności gospodarczej to nie tylko osiągnięcie, ale przede wszystkim osiągnięcie samego siebie. W rzeczywistości, zysk pieniężny częściowo rymuje się z sukcesem zawodowym i oznacza zakończenie projektu biznesowego, który przynosi znaczące uznanie zawodowe, a nawet społeczne.

Nie powinien on jednak być jedyną siłą napędową dla przedsiębiorcy. Projekt biznesowy może również wydobywać wartości ludzkie, pragnienie wolności, a nawet zwykłe zaspokojenie potrzeby twórczej? Jeśli zarabianie pieniędzy jest konieczne dla przetrwania firmy i jest jednym z celów do osiągnięcia, projekt biznesowy, którego motywacje opierają się wyłącznie na przynęcie zysku, ryzykowałby utratę wpływu.

Bogactwo wartości osobistych.

Bogactwo firmy zależy również od wartości, które leżą u podstaw jej działania. Te wartości, zarówno osobiste, jak i zawodowe, przyczyniają się do sukcesu projektu, a nawet stanowią podstawę, na której się on opiera. Wartości ludzkie w projekcie mogą stanowić swego rodzaju surowiec, a tym samym bogactwo. Ten abstrakcyjny surowiec stanowi, poza pieniędzmi, źródło projektu. To z kolei determinuje historię projektu. Czy projekt, którego siłą napędową jest wyłącznie cel pieniężny, nie brzmiałby jak projekt pozbawiony historii, znaczenia i wartości? Ponadto, czy firma, która kieruje się wyłącznie chęcią zysku, może naprawdę dostosować się do wymagań innych? W istocie, odpowiadanie na zapotrzebowanie, a nawet tworzenie zapotrzebowania, oznacza również rozpoznawanie potrzeb innych, zanim zacznie się służyć własnym interesom.

Analiza i badanie potrzeb konsumenta wymaga jednak umiejętności odejścia od własnych, osobistych interesów. Przedsiębiorczość może być również motywowana osobistą samorealizacją, jak również udziałem we wzroście i rozwoju kraju. Motywacje związane z przedsiębiorczością są zatem różnorodne i nie mogą być ograniczone wyłącznie do motywacji finansowej.

Biorąc pod uwagę wiele kwestii związanych z przedsiębiorczością, jeśli zarabianie pieniędzy jest koniecznością dla przetrwania firmy, opieranie firmy na tym jedynym motorze może przyćmić inne istotne bogactwo, a nawet zagrozić długo oczekiwanej długowieczności firmy.