Networking. Przyszłość twojego amerykańskiego biznesu

Pandemia ograniczyła tradycyjne spotkania. Obecnie spotkania odbywają się za pośrednictwem wideokonferencji, mediów społecznościowych lub wielu kanałów cyfrowych. Wydaje się oczywiste, że produkt lub usługa muszą przyciągać uwagę inwestorów, pracowników, partnerów i przyszłych klientów. Już od dekady można z nimi rozmawiać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem mediów społecznościowych lub poczty elektronicznej. Wyzwaniem jest jednak wyróżnienie się.

Znaczenie nawiązywania kontaktów.

W świecie biznesu relacje są równie ważne jak w życiu prywatnym. Interesujące jest posiadanie wystarczająco szerokiego grona znajomych, aby otworzyć drzwi do wielu różnych horyzontów i jest to jedna z cech szczególnych, która może zbliżyć życie biznesowe do życia prywatnego. Kontakt, relacja zawodowa w firmie konkurencyjnej lub w dużej firmie z zupełnie innego sektora działalności może bardzo szybko przekształcić się w prawdziwą szansę na rozwój Twojej kariery. To jest właśnie to, co nazywamy „tworzeniem sieci”.

Bezpłatny czy zorganizowany i w pełni zaplanowany networking?

Zarządzanie networkingiem dla profesjonalisty, menedżera czy dyrektora firmy jest czymś doskonale identycznym z zarządzaniem relacjami, jakie możemy mieć w życiu prywatnym, ale również czymś doskonale niezbędnym do prawidłowego rozwoju kariery. Ludzie, których poznajemy, z którymi spędzamy czas na ożywionych dyskusjach biznesowych, których spotykamy na spotkaniach czy konferencjach, wszystkie te relacje zawodowe warto pielęgnować dla potencjalnych przyszłych możliwości.

Jednak networking jest tym obszarem aktywności zawodowej, który trudno jest przewidzieć z góry, z jednego i tylko jednego powodu: nie zarządza się relacjami międzyludzkimi tak, jak zarządza się zestawem zadań czy procesem produkcyjnym. Zorganizowany networking oznaczałby zarządzanie i utrzymywanie relacji międzyludzkich zgodnie z zainteresowaniami pozostawionymi przez daną osobę. Natomiast wolne sieci są bardziej zgodne z naturalną wizją stosunków międzyludzkich, gdzie wszystkie interesy są budowane z czasem. A z bardziej przyziemnego punktu widzenia, spotkań zawodowych się nie planuje, tylko się je wymyśla, tak jak przyjaźnie, porozumienia i wspólne interesy.

Prostota i uczciwość drogą do sukcesu.

Jako przedsiębiorca lub członek kadry kierowniczej, niezależnie od wielkości firmy lub sektora działalności, nigdy nie zapominaj, że dobre relacje biznesowe nigdy nie są napędzane wyłącznie przez interesy i możliwości rozwoju zawodowego. Wychodząc na spotkanie różnych i zróżnicowanych osobowości, wiedząc, jak wziąć to na siebie, aby dotrzeć do innych jest wielką zaletą, że wielu kierowników nie wiem, jak pokazać. To od Ciebie zależy, jak zaprezentujesz tę stronę swojej osobowości, aby zbudować solidną sieć, na której będziesz mógł polegać w miarę rozwoju swojej kariery zawodowej i osobistej.

Networking jest szeroko rozpowszechnioną praktyką zawodową, znaną wszystkim, ale wymaga nie mniej niż wyraźnych cech ludzkich. Wykaż się tymi cechami, zrób wszystko, aby zbudować solidną sieć prawdziwych znajomości, a Twoja kariera przybierze obrót, na jaki dziś nawet nie liczyłeś.