Jak założyć LLC w USA, co to jest LLC, zalety, wady i więcej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) jest popularnym wyborem wśród właścicieli małych firm ze względu na ochronę odpowiedzialności, elastyczność zarządzania i korzyści podatkowe, które ta forma podmiotu gospodarczego często zapewnia. Zrozumienie korzyści i wad spółki LLC, jak założyć spółkę LLC, gdzie założyć spółkę LLC i innych kluczowych tematów jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Ten artykuł będzie obejmować:

 • Przegląd spółek LLC
 • Jak utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółki LLC w porównaniu z innymi typami podmiotów
 • Przewodniki po stanach LLC

Co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) jest strukturą biznesową, która oferuje ochronę przed ograniczoną odpowiedzialnością oraz opodatkowanie bezpośrednie. Podobnie jak w przypadku korporacji, spółka LLC prawnie istnieje jako odrębny podmiot od swoich właścicieli. W związku z tym właściciele nie mogą ponosić osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania spółki.

Spółka LLC pozwala na opodatkowanie „pass-through”, ponieważ jej dochód nie jest opodatkowany na poziomie podmiotu; jednakże, zeznanie podatkowe dla LLC musi być wypełnione, jeśli LLC ma więcej niż jednego właściciela. Każdy dochód lub strata spółki LLC wykazana w tym zeznaniu jest przekazywana właścicielowi (właścicielom). Właściciele, zwani również członkami, muszą następnie zgłosić dochód lub stratę w swoich osobistych zeznaniach podatkowych i zapłacić należny podatek.

Korzyści płynące z utworzenia spółki LLC

Korzyści płynące z utworzenia spółki LLC – w przeciwieństwie do działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej lub korporacji – zazwyczaj przewyższają wszelkie dostrzegane wady.

 • Ograniczona odpowiedzialność: Członkowie (tak nazywani są właściciele spółki LLC) są chronieni przed osobistą odpowiedzialnością za działania spółki LLC i jej pozostałych członków. Wierzyciele nie mogą ścigać majątku osobistego (domu, kont oszczędnościowych itp.) właścicieli, aby spłacić długi firmy. Z drugiej strony, majątek osobisty jedynych właścicieli i komplementariuszy może być dochodzony na poczet długów firmy. Uwaga: Możliwe jest, aby spółka LLC (podobnie jak korporacja) utraciła swoją ograniczoną odpowiedzialność. Jest to znane jako „przebicie zasłony”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule „Jak uniknąć przebicia korporacyjnej zasłony”.
 • Elastyczne członkostwo: Członkami mogą być osoby fizyczne, spółki osobowe, trusty lub korporacje i nie ma ograniczeń co do liczby członków. Korporacje typu S (czyli korporacje, które zdecydowały się na opodatkowanie jako podmiot typu pass-through zgodnie z Podrozdziałem S Internal Revenue Code) są znacznie bardziej ograniczone pod względem tego, kto może być udziałowcem, i istnieje maksymalny limit liczby członków.
 • Zarządzanie: Członkowie mogą zarządzać LLC lub wybrać grupę zarządzającą, aby to zrobić. Korporacje, z drugiej strony, są zarządzane przez radę dyrektorów, a nie udziałowców.
 • Opodatkowanie „pass-through”: Spółki LLC zazwyczaj nie płacą podatków na poziomie podmiotu gospodarczego. Wszelkie dochody lub straty z działalności gospodarczej są „przenoszone” na właścicieli i wykazywane w ich osobistych deklaracjach podatkowych. Wszelkie należne podatki są płacone na poziomie indywidualnym. Korporacje, które nie mogą lub nie chcą być opodatkowane jako korporacje typu S (są one znane jako korporacje typu C, ponieważ są opodatkowane zgodnie z Podrozdziałem C IRC), są opodatkowane na poziomie podmiotu gospodarczego, a ich udziałowcy są opodatkowani od wypłacanego im dochodu.
 • Większa wiarygodność: Założenie spółki LLC może pomóc nowej firmie w ustanowieniu wiarygodności w większym stopniu niż w przypadku prowadzenia działalności jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka osobowa.
  Ograniczone wymogi zgodności: Spółki LLC mają do czynienia z mniejszą liczbą państwowych wymogów zgodności i bieżących formalności niż jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki jawne lub korporacje (niezależnie od tego, czy są opodatkowane jako spółki typu S czy C).

Wady tworzenia spółki LLC

Istnieje kilka wad do tworzenia LLC też, choć w wielu przypadkach zalety przewyższają wady.

 • Koszty: Utworzenie i utrzymanie spółki LLC zwykle kosztuje więcej niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki jawnej. Państwa pobierają wstępną opłatę za założenie spółki. Wiele stanów nakłada również opłaty bieżące, takie jak roczny raport i/lub opłaty z tytułu podatku franczyzowego. Sprawdź w swoim biurze Sekretarza Stanu.
 • Zbywalne prawo własności. Własność w LLC jest często trudniejsza do przeniesienia niż w przypadku korporacji. W przypadku korporacji, akcje mogą być sprzedawane przez korporację w celu zwiększenia własności i, o ile umowa wspólników nie stanowi inaczej, wspólnicy mogą sprzedać swoje udziały komuś innemu. Zazwyczaj w przypadku spółek LLC, o ile członkowie nie postanowią inaczej, wszyscy członkowie muszą zatwierdzić dodanie nowych członków lub zmianę procentowego udziału we własności istniejących członków.

Jak założyć spółkę LLC

Chociaż generalnie łatwiej jest założyć spółkę LLC niż korporację, należy wykonać pewne czynności administracyjne i związane z przestrzeganiem przepisów. Aby pomóc Ci utworzyć spółkę LLC z powodzeniem i zgodnie z prawem stanowym, postępuj zgodnie z poniższymi ośmioma krokami.

Krok 1: Wybierz stan, w którym chcesz utworzyć spółkę LLC

Chociaż można wybrać utworzenie spółki LLC w dowolnym stanie – nawet jeśli spółka LLC nie będzie prowadzić działalności gospodarczej w tym stanie – większość właścicieli spółek LLC decyduje się na utworzenie spółki LLC w stanie, w którym planują prowadzić działalność gospodarczą, co w wielu przypadkach jest stanem, w którym mieszkają. Jednym z powodów jest to, że jeśli spółka LLC jest utworzona w stanie, w którym nie prowadzi działalności gospodarczej – Delaware jest zwykłym wyborem dla tych spółek LLC – LLC będzie musiała zarejestrować się jako zagraniczna spółka LLC (aka foreign qualify), aby prowadzić działalność gospodarczą w stanie, w którym prowadzi działalność, co może zwiększyć koszty formalne i administracyjne.

Ważne jest, aby pamiętać, że koszty, podatki i prawa LLC różnią się w zależności od stanu, dzięki czemu niektóre stany są bardziej korzystne dla niektórych właścicieli małych firm. Przeczytaj więcej o tym, jak wybrać stan do utworzenia spółki LLC.

Krok 2: Wybierz nazwę dla swojej spółki LLC

Aby utworzyć spółkę LLC, musisz wybrać nazwę, która nie jest już w rejestrach Sekretarza Stanu jako nazwa innej krajowej lub kwalifikowanej spółki LLC lub innego podmiotu gospodarczego. Wielu właścicieli jednoosobowych działa pod zarejestrowaną nazwą „doing business as” (DBA) lub nazwą handlową i może chcieć użyć jej jako nazwy prawnej swojej spółki LLC.

Aby zapewnić dostępność nazwy, którą chcesz dla swojej spółki LLC, niezależnie od tego, czy jest ona zarejestrowana jako nazwa DBA, czy nie, należy przeprowadzić wyszukiwanie nazwy LLC na stronie internetowej państwa formacji w celu ustalenia, czy żądana nazwa jest dostępna. Jeśli nie jesteś jeszcze gotowy do złożenia dokumentu założycielskiego LLC, to bardzo dobrym pomysłem jest zarezerwowanie nazwy. Wiele stanów pozwala na to za niewielką opłatą i w krótkim okresie czasu.

Dobrym pomysłem jest również przeprowadzenie wyszukiwania znaku towarowego nazwy, którą chcesz, aby uniknąć naruszenia własności intelektualnej lub mylić klientów.

Krok 3: Wybierz zarejestrowanego agenta

W tworzeniu spółki LLC lub rejestracji istniejącej spółki LLC do prowadzenia działalności w obcym państwie, jesteś zobowiązany do posiadania zarejestrowanego agenta w stanie tworzenia lub kwalifikacji. Wielu nowych właścicieli firm albo nie zna terminu zarejestrowany agent, albo nie wie, jaki jest cel zarejestrowanego agenta.

Zarejestrowany agent, znany również jako agent do obsługi procesu, otrzymuje ważne zawiadomienia prawne i dokumenty podatkowe w imieniu spółki LLC. Należą do nich ważne dokumenty prawne, zawiadomienia i komunikaty wysyłane przez Sekretarza Stanu (takie jak roczne raporty lub oświadczenia) oraz dokumenty podatkowe wysyłane przez stanowy departament podatków. Zarejestrowany agent musi być również dostępny do odbioru usług procesowych (czasami nazywane Zawiadomienie o postępowaniu sądowym), które są dokumenty prawne – zazwyczaj wezwania i skargi, które zapewniają zawiadomienie, że pozew został złożony przeciwko LLC. Inne dokumenty sądowe, takie jak nakazy zajęcia i wezwania do zapłaty są również podawane do zarejestrowanego agenta.

Chociaż właściciel LLC może zdecydować się służyć jako zarejestrowany agent LLC, istnieje wiele ważnych powodów, dla których właściciele firm – nawet tych najmniejszych – wybierają zarejestrowanego agenta usługodawcy, aby pomóc w tym ważnym wymogu. Między innymi, jeśli zarejestrowany agent nie jest dostępny, gdy te wrażliwe na czas dokumenty są dostarczane, lub jeśli osoba otrzymująca je źle je, może to spowodować poważne problemy LLC. Zarejestrowany agent musi mieć również fizyczny adres w stanie, i nie może korzystać z PO Box.

Krok 4: Przygotuj umowę operacyjną spółki LLC

Umowa operacyjna LLC jest wymagana w prawie każdym stanie. I chociaż w większości stanów może być ustna, zaleca się, aby każda spółka LLC miała pisemną umowę operacyjną. Jak sama nazwa wskazuje, jest to umowa między członkami oraz między LLC a członkiem lub członkami, co do sposobu funkcjonowania LLC. Nawet jeśli jesteś jedynym członkiem, ważne jest, aby mieć umowę operacyjną. Pokazuje ona, że szanuje się odrębne istnienie spółki LLC (i może pomóc uniknąć przebicia welonu), daje możliwość przedstawienia na piśmie tego, co ma się wydarzyć w pewnych okolicznościach, na przykład jeśli nie można już zarządzać firmą, i pozwala zrezygnować z pewnych domyślnych postanowień statutu LLC, których nie chce się, aby spółka LLC podlegała.

Szczególnie ważne dla wieloosobowych spółek LLC jest posiadanie dobrze sporządzonej umowy operacyjnej. Dokument ten jasno określa podział własności, pracy i zysków, i często zapobiega sporom między właścicielami. Powinna ona szczegółowo określać, między innymi, kto ma prawo do zrobienia czego, jakie głosowanie jest wymagane do zatwierdzenia pewnych transakcji, w jaki sposób można przenosić udziały członkowskie, jak można dodawać nowych członków, jak będą dzielone wypłaty, zyski i straty i inne. Zaleca się, aby umowa operacyjna została przejrzana przez adwokata, aby upewnić się, że wszystkie podstawy są pokryte.

Krok 5: Złóż spółkę LLC w swoim stanie

Aby Twoja nowa spółka LLC mogła oficjalnie istnieć, musisz złożyć dokumenty formacyjne LLC (znane również jako Certificate of Organization, Certificate of Formation lub Articles of Organization) w biurze Sekretarza Stanu lub w dowolnym departamencie zajmującym się zgłoszeniami biznesowymi w stanie, w którym tworzysz spółkę. Opłaty za złożenie dokumentów różnią się w poszczególnych stanach USA.

Czy wiesz, że?

Co z umową spółki LLC? Chociaż często słyszy się, że spółka LLC jest „inkorporowana”, właściwym sposobem opisania procesu tworzenia spółki LLC (lub jakiegokolwiek podmiotu innego niż korporacja) jest stwierdzenie, że została ona „utworzona” lub „zorganizowana”. „Incorporation” i „Articles of Incorporation” to terminy, które odnoszą się do korporacji (niezależnie od tego, czy jest ona opodatkowana jako korporacja typu C czy S).

Chociaż dokument założycielski LLC w każdym stanie jest w pewnym stopniu inny, istnieje kilka wspólnych elementów. Obejmują one następujące elementy:

 • Nazwa, główna lokalizacja i cel działalności
 • Imię i nazwisko zarejestrowanego agenta oraz adres fizyczny
 • Czy spółka LLC będzie zarządzana przez członków czy przez menedżera

Standardowe formularze umowy spółki LLC są ogólnie dostępne w każdym stanie. Osoba, która założyła spółkę LLC musi podpisać dokumenty. W większości przypadków nie musi to być członek lub menedżer. W niektórych stanach wymagana jest również zgoda zarejestrowanego agenta na działanie w charakterze zarejestrowanego agenta.

Po zatwierdzeniu i złożeniu dokumentów, państwo wyda certyfikat lub inny dokument potwierdzający. Certyfikat służy jako dowód prawny statusu spółki LLC i może być wykorzystany do otwarcia biznesowego konta bankowego, uzyskania numeru EIN itp. Niektóre stany mogą również wymagać opublikowania ogłoszenia, często w lokalnej gazecie, potwierdzającego utworzenie spółki LLC.

Krok 6: Uzyskanie numeru EIN

Po utworzeniu podmiotu gospodarczego, należy wystąpić do Internal Revenue Service o nadanie numeru identyfikacyjnego pracodawcy (EIN). Jest to numer identyfikacyjny, którego spółka LLC będzie używać na wszystkich swoich kontach bankowych, a także w rozliczeniach podatkowych dotyczących dochodów i zatrudnienia. Ponadto, w każdym stanie, w którym spółka LLC będzie prowadzić działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek do stanowego departamentu podatkowego o nadanie numeru identyfikacyjnego podatku od sprzedaży i zarejestrować się w stanowym departamencie pracy.

Krok 7: Otwórz biznesowe konto bankowe

Ten krok nie jest wymogiem prawnym, ale jest kluczową najlepszą praktyką dla każdego, kto tworzy spółkę LLC i jest jednym z kroków przedstawionych w naszym przewodniku: 10 Steps to Starting a Business. Kluczowe znaczenie ma oddzielenie finansów firmy od finansów osobistych. Jest to jeden z głównych czynników branych pod uwagę przez sądy przy podejmowaniu decyzji o przebiciu zasłony spółki LLC i pociągnięciu jej członka do odpowiedzialności za długi spółki. Większość banków wymaga podania szczegółów dotyczących firmy, takich jak data założenia, rodzaj działalności oraz nazwiska i adresy właścicieli. Przed otwarciem konta skontaktuj się z bankiem w sprawie wymagań.

Krok 8: Zarejestruj się, aby prowadzić działalność gospodarczą w innych stanach (jeśli to konieczne)

Jeśli utworzona spółka LLC będzie prowadzić działalność w więcej niż tylko w stanie tworzenia, trzeba będzie się zarejestrować – lub zakwalifikować się za granicą – w każdym „obcym” stanie. Na ogół wymaga to złożenia wniosku o nadanie uprawnień do Sekretarza Stanu. Często wymagane jest również zaświadczenie o dobrej kondycji spółki (Certificate of Good Standing). Spółka LLC będzie również musiała wyznaczyć i utrzymać zarejestrowanego agenta.

Wiele czynników jest wykorzystywanych do określenia, czy firma prowadzi działalność gospodarczą w danym stanie, a zatem musi kwalifikować się za granicą. Niektóre z powszechnych kryteriów obejmują to, czy firma –

 • jest fizycznie obecna w danym stanie
 • zatrudnia pracowników w tym stanie
 • przyjmuje zamówienia w tym stanie

Należy pamiętać, że różne stany mają różne kryteria. Aby ustalić, czy Twoja spółka LLC musi kwalifikować się za granicą w danym stanie, najlepiej jest zasięgnąć porady prawnej adwokata.

Porównanie spółek LLC z innymi typami podmiotów

Podczas zakładania firmy jednym z najważniejszych kroków jest podjęcie decyzji o strukturze biznesowej. Istnieje kilka dostępnych opcji podmiotów gospodarczych, z których każda ma inne zalety i wady.

Spółki LLC kontra C Corps, S Corps i DBA

Zrozum najważniejsze zalety spółek LLC, C Corporations, S Corporations i DBA przed podjęciem decyzji, który typ podmiotu jest dla Ciebie odpowiedni. Przeczytaj nasz artykuł na temat porównywania typów firm: Zrozumienie C Corp, S Corp, LLC i DBA struktur biznesowych

Spółki LLC kontra S Corps

Podczas gdy S corporation i LLC mają opodatkowanie pass-through, S corporation brakuje elastyczności LLC w alokacji dochodu do właścicieli. Dodatkowo, spółka LLC może oferować kilka klas udziałów członkowskich, podczas gdy korporacja S może mieć tylko jedną klasę akcji. Odwiedź nasz artykuł o spółkach LLC i S corporation, aby dowiedzieć się o innych kluczowych różnicach.

Spółki LLC kontra spółki osobowe i jednoosobowe działalności gospodarcze

Poznaj zalety i wady związane z opodatkowaniem, ochroną majątku i innymi kluczowymi kryteriami, przed którymi stają właściciele spółek LLC, jednoosobowych działalności gospodarczych i wspólnicy, czy to spółek jawnych czy komandytowych w naszym artykule Spółki jednoosobowe, spółki partnerskie i spółki LLC są powszechnie używanymi podmiotami.

Przewodniki po stanach LLC

Podczas tworzenia firmy, jednym z najważniejszych kroków jest podjęcie decyzji o strukturze biznesowej. Istnieje kilka dostępnych opcji podmiotów gospodarczych, z których każda ma inne zalety i wady.

Wybierz swój stan, aby wyświetlić szczegółowe informacje: Delaware, Newada, Wyoming.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące LLC

Jakie formularze LLC są wymagane do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Należy przygotować i złożyć w urzędzie stanowym Statut Spółki (Articles of Organization), czasami nazywany również Certyfikatem Organizacji (Certificate of Organization). Należy również uiścić opłaty za złożenie dokumentów wraz z wszelkimi obowiązującymi początkowymi podatkami franczyzowymi lub innymi opłatami początkowymi. Jeśli Twoja spółka LLC jest tworzona za pośrednictwem USAcorp, wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić nasze proste formularze LLC, a my zajmiemy się resztą. Przygotujemy i złożymy statut organizacji i formularze LLC oraz uiścimy wstępne opłaty za złożenie w Twoim imieniu.

Kto może założyć spółkę LLC?

Zazwyczaj nie ma ograniczeń dotyczących miejsca zamieszkania lub ograniczeń prawnych co do tego, kto może założyć spółkę LLC. Jednak kilka stanów nakłada wymóg, aby członkowie i/lub menedżerowie mieli ukończone 18 lat lub byli w wieku przyzwolenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań każdego stanu, zobacz stronę Wymagania dotyczące utworzenia spółki LLC w naszych przewodnikach po stanach.

Czy potrzebuję adwokata, aby założyć spółkę LLC?

Nie, możesz samodzielnie przygotować i złożyć Articles of Organization – jeden z najważniejszych formularzy potrzebnych do założenia spółki LLC. Upewnij się, że rozumiesz wymagania swojego planowanego stanu inkorporacji. Możesz skorzystać z usługi USAcorp, aby utworzyć spółkę LLC, wypełnione formularze LLC i zaoszczędzić pieniądze na opłatach adwokackich. Jeśli nie jesteś pewien, jaki rodzaj działalności jest dla Ciebie najlepszy, przejrzyj naszą tabelę porównawczą rodzajów działalności gospodarczej i/lub wypróbuj nasz kreator inkorporacji. Jeśli nadal masz pytania, skonsultuj się z prawnikiem lub księgowym.

Jaką nazwę powinna nosić moja spółka LLC?

Wybór nazwy nowej firmy jest ważną decyzją. Zazwyczaj zaleca się wybranie nazwy, która przedstawia wizerunek, który chcesz dla nowej firmy. Wybór nazwy, która jest łatwa do zapamiętania i przeliterowania przez klientów ma również zalety. Zgodnie z prawem, nazwa, którą wybierzesz dla LLC nie może być „łudząco podobna” do jakiejkolwiek istniejącej firmy w tym stanie lub musi być „odróżnialna w rejestrze” w danym stanie. Możliwe, że wybrana przez Ciebie nazwa nie będzie dostępna w Twoim stanie założycielskim – dlatego USAcorp prosi o podanie drugiego wyboru w naszym formularzu zamówienia LLC. Ponadto większość stanów wymaga, aby wybrana przez Ciebie nazwa wskazywała, że Twoja firma jest spółką LLC, zawierając słowa „Limited Liability Company” lub skrót „LLC”.

Ile osób jest potrzebnych do założenia spółki LLC?

Nie ma wymogu określającego maksymalną liczbę członków (właścicieli), jaką może mieć spółka LLC. IRS zezwala, aby jednoosobowe spółki LLC kwalifikowały się do opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowanie jednoosobowych spółek LLC na poziomie stanowym może być inne.

Jak opodatkowana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)?

Zazwyczaj spółki LLC są opodatkowane jak spółki osobowe, z opodatkowaniem typu pass-through. Podczas gdy wieloosobowe spółki LLC muszą składać informacyjne zeznanie podatkowe, jednoosobowe spółki LLC nie muszą tego robić. W obu przypadkach, zyski lub straty są „przepuszczane” przez firmę i wykazywane w zeznaniach podatkowych właścicieli. Wszelkie należne podatki są następnie płacone przez właścicieli na indywidualnym poziomie podatkowym.

Spółki LLC mogą również zdecydować się na opodatkowanie jak korporacje, gdzie zyski LLC są opodatkowane na poziomie przedsiębiorstwa. Stanowe opodatkowanie zysków i strat LLC może, ale nie musi, odzwierciedlać opodatkowania IRS w zależności od stanu.

Spółki LLC podlegają również wszelkim podatkom franczyzowym nakładanym przez stan, w którym została założona. Podatek franczyzowy jest podatkiem nałożonym za sam przywilej bycia spółką LLC zarejestrowaną lub zarejestrowaną do prowadzenia działalności gospodarczej (poprzez proces zwany kwalifikacją zagraniczną, dowiedz się więcej o prowadzeniu działalności poza stanem tutaj) w tym stanie. Podatki franczyzowe są zazwyczaj należne corocznie, a kwoty różnią się w zależności od stanu. Uwaga: California LLC podlegają rocznemu minimalnemu podatkowi franczyzowemu w wysokości $800 rocznie. Pierwsza płatność musi być dokonana w ciągu 3 miesięcy od utworzenia spółki LLC. Stan wyśle rachunek przypominający o konieczności dokonania tej płatności.

Jaka jest struktura organizacyjna spółki LLC?

Właścicielami spółki LLC są jej członkowie. Są oni analogiczni do wspólników w spółce osobowej lub akcjonariuszy w korporacji, w zależności od sposobu zarządzania spółką LLC. Członkowie będą bardziej podobni do udziałowców, jeśli spółka LLC korzysta z usług menedżerów, ponieważ wtedy członkowie nie będą uczestniczyć w zarządzaniu. Jeśli spółka LLC nie korzysta z usług menedżerów, wówczas członkowie będą bardziej zbliżeni do partnerów, ponieważ będą mieli bezpośredni wpływ na podejmowanie decyzji w spółce. Własność członka spółki LLC jest reprezentowana przez udziały członkowskie, podobnie jak wspólnicy mają udziały w spółce osobowej, a akcjonariusze w spółce kapitałowej.

Jak zarządzana jest spółka LLC?

Spółka LLC może być zarządzana przez jej członków (właścicieli) lub przez wybranych menedżerów. Jeśli spółka LLC ma być zarządzana przez członków, działa podobnie jak spółka osobowa. Każdy członek ma równy udział w procesie decyzyjnym spółki. Jeśli członkowie zdecydują, mogą wybrać menedżera lub menedżerów, którzy będą działać w charakterze podobnym do zarządu korporacji. Menedżerowie ci są odpowiedzialni za sprawy spółki LLC.

Zarządzanie przez członków jest normalną, domyślną zasadą prawa stanowego. Oznacza to, że jeśli menedżerowie nie zostaną wybrani w Articles of Organization formularzy LLC, członkowie będą kierować sprawami LLC.

Co to jest wymóg publikacji?

Kilka stanów wymaga opublikowania w gazecie ogłoszenia o utworzeniu spółki LLC. Stany, w których istnieje taki wymóg dla spółek LLC to: Arizona, Nebraska i Nowy Jork. Usługa opublikowania zawiadomienia o utworzeniu spółki może zostać dodana do zlecenia usługi utworzenia spółki LLC w USAcorp w każdym z tych stanów. W przypadku podmiotów z ograniczoną odpowiedzialnością z Nowego Jorku (Limited Liability Company, Limited Partnership, Limited Liability Partnership), usługę New York Published Notice of Formation Service można również zakupić niezależnie od USAcorp.

W Nowym Jorku podmioty z ograniczoną odpowiedzialnością są zobowiązane do opublikowania zawiadomienia o ich utworzeniu lub rejestracji w dwóch nowojorskich gazetach oraz do złożenia dowodu publikacji w Departamencie Stanu w ciągu 120 dni. Publikacja jest dokonywana na poziomie hrabstwa w dwóch gazetach. Niezastosowanie się do wymogu publikacji w terminie skutkuje zawieszeniem uprawnień spółki do prowadzenia działalności gospodarczej w stanie Nowy Jork.

Czy moja spółka LLC potrzebuje zarejestrowanego agenta?

Założenie spółki LLC lub rejestracja w celu prowadzenia działalności gospodarczej w innym stanie (proces ten nazywany jest kwalifikacją zagraniczną) wymaga wyznaczenia zarejestrowanego agenta. USAcorp dołącza usługę zarejestrowanego agenta do swoich pakietów usług inkorporacyjnych.

Dzięki tej usłudze USAcorp spełnia prawny wymóg stanu, aby osoba lub firma otrzymywała ważne dokumenty prawne i podatkowe w imieniu Twojej firmy. Na tym jednak nasze usługi się nie kończą. USAcorp zapewnia szereg korzyści bez dodatkowych opłat, takich jak: dostęp do BizComply─naszego narzędzia do zarządzania zgodnością online, elektroniczne dostarczanie dokumentów procesowych, dostęp online do konta i wiele innych.

Jak mogę zapewnić, że moja spółka LLC zawsze ma zarejestrowanego agenta?

Nasze pakiety usług tworzenia spółek LLC zawierają sześciomiesięczną usługę zarejestrowanego agenta. Jako Twój zarejestrowany agent, USAcorp spełnia wymagania prawne Twojego stanu i zapewnia bieżącą pomoc w zakresie zgodności z przepisami dla Twojej firmy. Nie tylko otrzymujesz nasze usługi zarejestrowanego agenta na 6 miesięcy za darmo z zamówieniem pakietu inkorporacyjnego, ale także unikasz przerwania tej cennej usługi dzięki naszemu wygodnemu programowi automatycznego odnawiania. Za $164 rocznie, Twoja usługa zarejestrowanego agenta zostanie automatycznie odnowiona, aby zapewnić, że Twoja firma pozostanie w dobrej kondycji z państwem. Masz również możliwość odnowienia na wiele lat i zaoszczędzić w stosunku do ceny za jeden rok. Możesz odnowić swoją usługę zarejestrowanego agenta na dwa lata za 249 USD (oszczędność 129 USD) lub na trzy lata za 318 USD (oszczędność 219 USD).

Jak rozpocząć zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)?

Po podjęciu decyzji o utworzeniu spółki LLC, należy złożyć formularze Articles of Organization LLC oraz uiścić opłaty stanowe i wstępne. Pakiety USAcorp LLC Formation Service załatwiają te kroki za Ciebie. Po złożeniu formularzy LLC zaleca się, aby spółka LLC odbyła spotkanie organizacyjne członków/zarządzających. Spotkanie to pomoże w założeniu spółki LLC poprzez przyjęcie umowy operacyjnej, wydanie członkom certyfikatów udziałów członkowskich oraz podjęcie innych wstępnych spraw, takich jak zezwolenie na otwarcie rachunku bankowego dla LLC. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym artykułem na temat wymogów zgodności z przepisami biznesowymi.

Jak szybko otrzymam moje dokumenty, jeśli wybiorę usługę Rush Filing Service?

24- lub 48-godzinny czas składania dokumentów dotyczy tylko utworzenia spółki LLC. Zazwyczaj stanom zajmuje więcej czasu przygotowanie złożonych dokumentów założycielskich. Gdy USAcorp otrzyma dokumenty od stanu, wyślemy je do Ciebie za pośrednictwem FedEx Overnight. Oznacza to, że powinieneś mieć swoje dokumenty w ręku w ciągu kilku dni do tygodnia po złożeniu spółki LLC. Będziemy również skanować je do naszego Centrum Statusu Online, dzięki czemu są one dostępne dla Ciebie przed otrzymaniem oryginalnych dokumentów, aby pomóc w rozpoczęciu LLC tak szybko, jak to możliwe.

Uwaga: niektóre stany wymagają Twojego podpisu na dokumentach założycielskich, gdy ktoś inny niż USAcorp działa jako zarejestrowany agent. W takich przypadkach ramy czasowe składania dokumentów wynoszące od 24 do 48 godzin rozpoczynają się po otrzymaniu przez nas podpisanych dokumentów i otrzymaniu wszelkich stosownych wcześniejszych zatwierdzeń lub zgód.

Co to jest jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest „pomijanym podmiotem” dla celów podatków federalnych. Nadal zapewnia ona ochronę majątku osobistego. Zgłaszasz dochód do opodatkowania oraz wydatki związane z działalnością gospodarczą za pomocą Schedule C i przenosisz te informacje na swój osobisty formularz 1040.

Co to jest umowa operacyjna spółki LLC?

Umowa operacyjna LLC jest umową, która określa wytyczne i szczegóły dotyczące spółki LLC. Umowa operacyjna, która jest wymagana do posiadania w miejscu, jest napisana przez członków LLC podczas pierwszego spotkania. Nasza usługa Compliance Kit and Seal zapewnia wzory umów.

Jak zarejestrować spółkę LLC?

Aby zarejestrować spółkę LLC, wykonaj kroki opisane powyżej w naszej sekcji Jak założyć spółkę LLC.

Jakie są korzyści płynące z założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma wiele zalet, w tym korzyści podatkowe i zalety elastyczności. Dowiedz się więcej o zaletach i wadach spółki LLC powyżej.

Co to jest profesjonalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PLLC)?

Profesjonalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PLLC) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) zorganizowaną w celu świadczenia profesjonalnych usług w branżach, które wymagają licencji państwowej w celu wykonywania zawodu.

Jak uzyskać numer EIN dla mojej spółki LLC?

Firmy ubiegają się o EIN (Federalny Numer Identyfikacji Podatkowej) poprzez przygotowanie formularza SS-4 Internal Revenue Service (IRS) i złożenie go w IRS. USAcorp może pomóc w uzyskaniu numeru EIN Twojej firmy z IRS w Twoim imieniu. Wystarczy, że wypełnisz nasz formularz zamówienia online Federal Tax ID EIN.