Jednoosobowa LLC vs. jednoosobowa działalność gospodarcza

Przed rozpoczęciem nowej, wyłącznie własnej działalności gospodarczej, ważne jest, aby zrozumieć zalety i wady dwóch popularnych struktur biznesowych: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) i jednoosobowej działalności gospodarczej. Aby podjąć najlepszą decyzję, należy dokładnie rozważyć wybór podmiotu gospodarczego z wielu punktów widzenia, w tym własności i kontroli nad firmą, ochrony aktywów i implikacji podatkowych.

Przystępując do oceny, należy pamiętać, aby

 • Zrozumieć główne zalety i wady każdej z nich
 • Ocenić mocne i słabe strony każdej z nich w odniesieniu do potrzeb biznesowych
 • Rozważ, że to, co jest najlepsze dla Twojej firmy, zależy od Twojej wyjątkowej sytuacji

Porównaj podobieństwa i różnice między spółkami LLC i firmami jednoosobowymi, aby dokonać najlepszego wyboru dla swojej firmy.

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) dla jednego właściciela?

Jednym z najczęstszych rodzajów małych firm w USA jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) z jednym właścicielem lub jednym członkiem. Jest to podmiot gospodarczy zarejestrowany w stanie, w którym powstał, czyli tam, gdzie firma prowadzi swoją działalność.

Termin jednoosobowa jest używany w celu rozpoznania, że spółka LLC ma jednego właściciela, w przeciwieństwie do spółki LLC, w której jest więcej niż jeden właściciel. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma wszystkie zalety – i wady – wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Każdy stan ma inne wymagania dotyczące tworzenia spółki LLC.

Pamiętaj, że możesz założyć spółkę LLC w innym stanie niż ten, w którym prowadzisz działalność gospodarczą. Każdy inny stan niż ten, w którym początkowo utworzyłeś spółkę LLC, jest stanem „zagranicznym”. Aby móc prowadzić działalność gospodarczą w tych stanach, należy się do nich zakwalifikować za granicą. Zazwyczaj wymaga to złożenia wniosku o nadanie uprawnień w biurze rejestracji podmiotów gospodarczych danego stanu.

Zalety jednoosobowej spółki z o.o.

Istnieje wiele korzyści wynikających z utworzenia spółki LLC w porównaniu z prowadzeniem działalności gospodarczej jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zazwyczaj chroniona przed osobistą odpowiedzialnością za długi związane z prowadzoną działalnością.

Uwaga: Jednoosobowe spółki LLC muszą uważać, aby nie łączyć majątku biznesowego z osobistym. Może to doprowadzić do tzw. przebicia zasłony korporacyjnej i utraty ograniczonej odpowiedzialności.

Według IRS, jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest „pomijanym podmiotem”, co oznacza, że nie ma oddzielenia między firmą a jej właścicielem. Domyślnie, IRS opodatkowuje ją tak samo jak jednoosobową działalność gospodarczą.

Jednakże, masz możliwość być opodatkowane w inny sposób.

Podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, obowiązek płacenia podatku dochodowego spoczywa automatycznie na właścicielu LLC. Jeśli chcesz wybrać inną drogę opodatkowania, właściciele jednoosobowych spółek LLC mogą zdecydować się na opodatkowanie jako korporacja typu C lub korporacja typu S. Jest to coś, czego nie można zrobić, jeśli zdecydujesz się na prowadzenie działalności jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

Inne korzyści płynące z utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejmują następujące kwestie:

 • Spółki LLC mogą być dobrym wyborem dla firm o średnim lub wyższym ryzyku oraz dla właścicieli posiadających znaczny majątek osobisty, który chcą chronić. Dzieje się tak dlatego, że właściciele są chronieni przed osobistą odpowiedzialnością za działania spółki LLC. W związku z tym, wierzyciele nie mogą ścigać majątku osobistego, takiego jak dom czy konto oszczędnościowe, w celu spłacenia długów firmy.
 • Spółka LLC jest podmiotem prawnym, który jest oddzielony od właściciela w oczach prawa. Oznacza to, że spółka LLC jest odpowiedzialna za swoje działania przy zawieraniu umów, nabywaniu długów lub podejmowaniu innych zobowiązań biznesowych.
 • Założenie spółki LLC może pomóc nowej firmie w budowaniu wiarygodności bardziej niż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jako jednoosobowa działalność gospodarcza.
 • Spółki LLC zazwyczaj nie płacą podatków na poziomie podmiotu gospodarczego. Wszelkie dochody lub straty z działalności gospodarczej są przekazywane właścicielom i wykazywane w zeznaniach podatkowych. Każdy należny podatek jest płacony na poziomie indywidualnym.

Ostatecznie, spółki LLC mogą mieć ograniczone życie, jeśli nie przygotujesz się z wyprzedzeniem. W wielu stanach, jeśli spółka LLC nie ma członków, na przykład, jeśli jedyny członek umrze, spółka LLC będzie musiała zostać rozwiązana. Statuty zezwalają na kontynuowanie działalności jednoosobowej spółki LLC, przewidując to w umowie operacyjnej, na przykład poprzez wyznaczenie przedstawiciela, który przejmie jej obowiązki. Fakt, że może ona kontynuować działalność w przypadku śmierci właściciela może być uznany za zaletę spółki LLC w porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą.

Wady jednoosobowej spółki LLC

Chociaż istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dla swojej firmy, istnieją również wady, z których należy zdawać sobie sprawę. Pierwszą z nich jest koszt. Spółka LLC podlega państwowym opłatom formacyjnym, a także opłatom bieżącym, takim jak opłaty za raporty roczne i podatki franczyzowe.

Przed złożeniem dokumentów do utworzenia spółki LLC, trzeba będzie wybrać zarejestrowanego agenta znajdującego się w danym stanie. Ta osoba – co może być firma usług korporacyjnych – odbiera dokumenty prawne w Twoim imieniu, co jest szczególnie korzystne w przypadku pozwu lub kwestii prawnych. Nazwa i adres zarejestrowanego agenta muszą być zawarte w dokumencie założycielskim.

Istnieją dodatkowe wymagania dla jednoosobowej spółki LLC, w tym, ale nie ograniczają się do następujących:

 • Nazwa spółki LLC musi zawierać „LLC” lub „Limited Liability Company” oraz inne zasady i przepisy związane z nazewnictwem jednoosobowej spółki LLC w zależności od stanu. Nazwa spółki LLC musi również różnić się od nazw innych krajowych i zagranicznych spółek LLC i innych podmiotów gospodarczych, które znajdują się w aktach biura składania wniosków o rejestrację podmiotów gospodarczych.
 • W zależności od stanu, może być również konieczne, aby złożyć w hrabstwie, oprócz opublikowania zawiadomienia o utworzeniu spółki LLC w lokalnej gazecie lub wstępnego zgłoszenia.
 • W większości stanów wymagane jest również wypełnianie okresowych sprawozdań, takich jak roczne lub dwuletnie raporty, oraz płacenie podatków franczyzowych. Te dodatkowe formalności i koszty różnią się w zależności od stanu, dlatego ważne jest, aby zdawać sobie sprawę ze wszystkich potencjalnych wymagań.

Wreszcie, należy pamiętać, że niezamierzone administracyjne rozwiązanie może się łatwo zdarzyć, jeśli nie są jasne na temat przepisów dotyczących obowiązków LLC. Na przykład, jeśli myślałeś, że skoro nie musisz płacić podatku dochodowego, nie musisz też płacić podatków franczyzowych, a nie zapłacisz podatków franczyzowych, Twoja spółka LLC może zostać rozwiązana.

Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza (sole proprietorship)?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najbardziej podstawową formą struktury biznesowej. Jeśli nie tworzysz podmiotu gospodarczego, takiego jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub korporacja, ale zaczynasz prowadzić działalność gospodarczą, automatycznie jesteś uważany za jednoosobową działalność gospodarczą. Oznacza to, że Twoja firma nie jest podmiotem odrębnym od jej właściciela, a aktywa i pasywa firmy nie są oddzielone od Twoich osobistych aktywów i pasywów. Oznacza to, że możesz być pociągnięty do osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania firmy, co jest jedną z głównych różnic w stosunku do spółki LLC.

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest idealna dla firm o niskim ryzyku i przedsiębiorców, którzy chcą przetestować swój pomysł na biznes przed skorzystaniem z opcji formalnego tworzenia podmiotu. Jako takie, mają wiele zalet.

 • Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wiąże się z żadnymi kosztami, co sprawia, że jest to popularna opcja dla przedsiębiorców z niewielkimi lub żadnymi funduszami.
 • Właściciel zachowuje 100% kontroli i własności biznesu. Firma jednoosobowa może mieć tylko jednego właściciela, który ma prawo do zysków i kontroli nad firmą.
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza jest łatwa do rozwiązania po zamknięciu firmy. Z definicji, kiedy przestajesz prowadzić działalność gospodarczą, nie masz już firmy jednoosobowej, ale musisz pamiętać, aby anulować wszystkie licencje i rejestracje, które są związane z działalnością. Dotyczy to również anulowania nazwy d/b/a, jeśli zarejestrowałeś nazwę d/b/a dla swojego biznesu.
 • Składanie formularzy podatkowych jest proste. Wystarczy wypełnić formularz IRS Schedule C.

Wady jednoosobowej działalności gospodarczej

Ważne jest, aby rozważyć wady jednoosobowej działalności gospodarczej. Chociaż oszczędności finansowe są atrakcyjne, istnieją wady tej struktury biznesowej.

 • Najbardziej znaczącą wadą jednoosobowej działalności gospodarczej jest narażenie na odpowiedzialność jako właściciela firmy. Ponosimy osobistą odpowiedzialność za wszelkie długi i zobowiązania firmy, więc jeśli firma nie jest w stanie pokryć swoich długów, wierzyciele lub pozywający mogą zająć majątek osobisty i środki z kont osobistych.
 • Możesz mieć trudności z pozyskaniem pieniędzy, ponieważ w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie możesz sprzedawać akcji. Banki również często niechętnie udzielają pożyczek firmom jednoosobowym, co utrudnia uzyskanie kredytu.
 • Jeśli Twoja firma się zmieni i będziesz chciał wprowadzić kolejnego właściciela, będziesz musiał zarejestrować się w celu uzyskania numeru EIN (Employer Identification Number). Wprowadzając kolejnego właściciela, przechodzisz z jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki jawnej. Nie jesteś już jedynym właścicielem, a zatem nie może być zarejestrowany z numerem ubezpieczenia społecznego. Ponadto, będziesz musiał zgłosić zarówno zyski, jak i straty na formularzu 1065 – US Return of Partnership Income, oraz złożyć indywidualne formularze K-1, aby pokryć część przypadającą na każdego partnera.

Porównanie spółki z o.o. i jednoosobowej działalności gospodarczej: Podobieństwa

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma swoje zalety, podobnie jak jednoosobowa działalność gospodarcza. Istnieje również wiele podobieństw między tymi opcjami, od formalności po wymogi podatkowe. Zapoznaj się z wszystkimi faktami przed dokonaniem wyboru.

 • Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej czy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz zgłosić swoje dochody i wydatki na formularzu 1040 Schedule C. Dochód netto będzie podlegał opodatkowaniu. Dochód netto będzie podlegał opodatkowaniu niezależnie od tego, czy wypłacasz gotówkę z biznesu, czy nie.
 • Wydatki biznesowe będą podlegały odliczeniu od dochodu brutto, a nie jako odliczenia pozapłacowe. W związku z tym ważne jest, aby prowadzić pełną dokumentację przychodów i wydatków. Dzięki temu można odliczyć pełną kwotę, do której jest się uprawnionym.
 • Należy pamiętać, że zarówno w przypadku spółki z o.o., jak i jednoosobowej działalności gospodarczej, wydatki mogą obejmować przejazdy samochodem w podróży służbowej, rozrywkę, posiłki podczas podróży służbowej, sprzęt biurowy i wydatki na biuro domowe. Jeśli płacisz za własne ubezpieczenie zdrowotne, możesz również odliczyć 100 procent składek jako koszt biznesowy.
 • Jeśli zatrudniasz pracowników, niezależnie od tego, czy masz firmę jednoosobową czy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz uzyskać numer identyfikacji podatkowej, oprócz potrącania i płacenia podatków od wynagrodzeń. Bez pracowników, twój numer ubezpieczenia społecznego jest twoim numerem identyfikacyjnym podatnika.
 • Jeśli chodzi o licencje i pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, obie opcje struktury biznesowej wymagają dopełnienia tych obowiązków. Należy pamiętać, że władze stanowe i lokalne, takie jak hrabstwa, miasta lub miasteczka, zazwyczaj nakładają te wymagania biznesowe. Ale w niektórych przypadkach robi to również rząd federalny. Musisz być świadomy wszystkich zobowiązań biznesowych, niezależnie od tego, czy wybierzesz spółkę LLC czy jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Jako jednoosobowy przedsiębiorca, możesz wybrać prowadzenie działalności gospodarczej pod własnym nazwiskiem, lub możesz wybrać „przybraną nazwę firmy”, zwaną również DBA (Doing Business As), d/b/a lub fikcyjną nazwą. Podobnie, w przypadku jednoosobowej spółki LLC, można prowadzić działalność gospodarczą pod prawną nazwą spółki LLC, która jest nazwą na dokumencie założycielskim. Możesz też zlecić spółce LLC zarejestrowanie własnej DBA.

Różnice między spółką LLC a jednoosobową działalnością gospodarczą

Istnieją istotne różnice pomiędzy spółką LLC a jednoosobową działalnością gospodarczą. Najważniejszą różnicą jest to, czy masz ograniczoną odpowiedzialność za długi i zobowiązania firmy, jak w przypadku spółki LLC, czy też zobowiązania i obowiązki firmy spadają na Ciebie osobiście w przypadku pozwu sądowego lub windykacji.

Spółka LLC ma wyraźne zalety w zakresie ochrony prawnej i odpowiedzialności. Chociaż istnieją opłaty za złożenie wniosku o założenie LLC, koszt ten może być warte w porównaniu do tysięcy dolarów można być odpowiedzialnym za jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

Z drugiej strony, założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nic nie kosztuje. Możesz również przekształcić się w spółkę LLC lub inną opcję formacji, kiedy tylko będziesz gotowy. Oznacza to również, że rozwiązanie firmy jest tak proste, jak zaprzestanie działalności (i anulowanie wszelkich licencji i zezwoleń).

Wreszcie, podczas gdy jednoosobowa działalność gospodarcza ma bardzo niewiele wymagań regulacyjnych, spółki LLC wiążą się z wieloma opłatami i wypełnianiem formularzy, zarówno początkowych, jak i bieżących. To może być trudne do zarządzania na własną rękę, co może prowadzić do braku ważnych dokumentów, a w zamian za to, ponosząc kary.

Podsumowanie

Podejmując decyzję o wyborze między jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a jednoosobową działalnością gospodarczą, należy skupić się na potrzebach swojej firmy. Jako przedsiębiorca testujący wody, jednoosobowa działalność gospodarcza może być łatwą i opłacalną opcją, podczas gdy szybko rozwijająca się firma, która potrzebuje finansowania, będzie lepiej dostosowana do spółki LLC. Rozważ swoje cele biznesowe podczas przeglądu opcji, od finansowych do operacyjnych, aby dokonać najlepszego wyboru dla siebie i swojej firmy.