Założenie firmy w USA. Czynniki do przemyślenia

Jako obywatel spoza USA, założenie firmy w Stanach Zjednoczonych jest generalnie podobne do procedury wymaganej dla rezydenta USA. Ponieważ obywatelstwo amerykańskie i miejsce zamieszkania nie są konieczne, obywatele spoza USA mogą rozpocząć lub rozwinąć działalność na amerykańskiej ziemi bez konieczności przechodzenia przez więcej przeszkód niż właściciel firmy urodzony w USA.

Jednakże firmy należące do obcokrajowców, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, muszą rozważyć, czy chcą założyć korporację lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) i czy planują utrzymać obecność w Stanach Zjednoczonych z biurami i pracownikami. Istnieje wiele innych szczegółów, które należy uwzględnić w tym równaniu – w tym różnice językowe i praktyki biznesowe – ale poniżej przedstawiono najważniejsze z nich, które należy rozważyć przy przekraczaniu granic i oceanów.

Czy musisz założyć firmę w Stanach Zjednoczonych?

Jeśli planujesz tylko sprzedawać towary, być może przez Internet lub hurtowo firmom amerykańskim, może nie być konieczne zakładanie spółki amerykańskiej. Inne zmienne, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o założeniu firmy w Stanach Zjednoczonych obejmują: różnice w przepisach podatkowych poszczególnych stanów, koszty transportu, przepisy taryfowe/handlowe, wielkość i zakres firmy, dzierżawy, pracowników i wiele innych.

Można również dać trochę myślenia o tym, że niektórzy amerykańscy konsumenci są bardziej prawdopodobne, aby kupić rzeczy w sieci od amerykańskiej firmy, a nie za granicą, więc może to być pożądane dla celów marketingowych do włączenia w Stanach Zjednoczonych, jak również.

Jak się zakłada firmę w Stanach Zjednoczonych?

Zakładanie spółek w Stanach Zjednoczonych jest zarządzane na poziomie stanowym – nie federalnym – zarówno dla obcokrajowców, jak i obywateli USA. Proces będzie się różnił w zależności od stanu, ale generalnie składa się z dwóch etapów: 1.) złożenia wniosku o rejestrację w tym konkretnym stanie oraz 2.) ustanowienia zarejestrowanego agenta z ważnym, fizycznym adresem w wybranym stanie. Zarejestrowany agent może być albo właściciel firmy lub innej wyznaczonej osoby, która jest upoważniona do otrzymywania dokumentów prawnych w imieniu firmy w standardowych godzinach pracy.

Aby założyć firmę jako LLC lub korporacji, dokumenty formacyjne muszą być złożone w odpowiedniej agencji państwowej, która jest najczęściej Secretary of State. Należy również uiścić wymagane opłaty za złożenie dokumentów. Dokument założycielski korporacji jest zwykle określany jako Articles of Incorporation lub Certificate of Incorporation, w zależności od stanu. Articles of Organization lub Certificate of Organization często odnoszą się do dokumentu formacyjnego spółki LLC. Dokumenty formacyjne są wykorzystywane do informowania państwa i opinii publicznej o konkretnych szczegółach dotyczących spółki. Dokumenty formacyjne służą jako formalny zapis odniesienia do istnienia korporacji lub spółki LLC.

Spółki LLC i korporacje muszą oferować pewne informacje w swoich dokumentach założycielskich. Obowiązkowe ujawnienia różnią się minimalnie w zależności od stanu.

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych będą prawdopodobnie potrzebowali Federalnego Numeru Identyfikacji Podatkowej (EIN), aby rozpocząć działalność gospodarczą. Proces ten wymaga numeru Social Security. W przypadku firm zagranicznych, Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) może spełnić ten wymóg. Internal Revenue Service (IRS) wydaje te numery osobom, które muszą płacić podatki w USA, ale nie kwalifikują się do otrzymania numeru Social Security. W tej kategorii mieszczą się zarówno rezydenci, jak i nierezydenci, a także obcokrajowcy.

Aby uzyskać numer ITIN z IRS, należy wypełnić i wysłać formularz IRS Form W-7. Możesz zacząć od wydrukowania Formularza W-7 i związanej z nim instrukcji.

Jaki rodzaj działalności gospodarczej powinieneś wybrać?

Podstawowymi strukturami biznesowymi, które można porównać pod względem formy i sposobu działania do przedsiębiorstw w innych krajach, są firmy jednoosobowe, spółki osobowe, korporacje i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niektóre struktury biznesowe ograniczają możliwość bycia właścicielem firmy założonej w Stanach Zjednoczonych przez osoby nie będące obywatelami USA. W przypadku spółek LLC nie ma ograniczeń co do liczby inwestorów, którzy mogą posiadać udziały w firmie, ani ograniczeń co do pełnienia funkcji członków (właścicieli) przez osoby niebędące obywatelami USA. Z drugiej strony, jeżeli korporacja wypłaca zyski udziałowcom w formie dywidendy, udziałowcy płacą podatek dochodowy od tych wypłat; dlatego też korporacje typu C są często krytykowane za nakładanie „podwójnego opodatkowania”.

Zgodnie z amerykańskim prawem podatkowym, osoba niebędąca obywatelem Stanów Zjednoczonych może posiadać udziały w korporacji typu C, ale nie może zachować udziałów w korporacji typu S. Korporacje typu S pozwalają udziałowcom (właścicielom) na zgłoszenie swojej części dochodów i wydatków z działalności gospodarczej na osobistych zeznaniach podatkowych i uniknięcie opodatkowania na poziomie korporacji. Amerykańskie przepisy podatkowe stanowią, że osoby niebędące obywatelami Stanów Zjednoczonych nie mogą być udziałowcami korporacji typu S. Z tych względów wiele osób niebędących obywatelami Stanów Zjednoczonych nie może być udziałowcami korporacji typu S. Z tych powodów wielu obywateli spoza USA prowadzących działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych decyduje się na założenie spółki LLC.

Który stan powinieneś wybrać, aby zarejestrować swoją firmę?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy Twoja firma jest faktycznie obecna w Stanach Zjednoczonych. Na przykład, jeśli Twoja firma ma biuro w Miami, możesz chcieć założyć firmę na Florydzie. Jeśli firma nie planuje mieć fizycznej obecności w USA (tłumacząc, że będzie działać wyłącznie z zagranicy), to utworzenie korporacji lub LLC w Delaware lub Nevadzie, dwóch najbardziej przyjaznych dla biznesu stanach, może być preferowane. Jeśli firma spoza USA działa w więcej niż jednym stanie USA, można założyć spółkę w dowolnym z tych stanów, ale należy również zarejestrować się w celu prowadzenia działalności w innych stanach w procesie zwanym kwalifikacją zagraniczną.

W niektórych przypadkach prawo kraju pochodzenia firmy może dyktować wybór podmiotu, więc ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem zaznajomionym zarówno z prawem amerykańskim i międzynarodowym, aby podjąć świadomą decyzję w odniesieniu do tego, który podmiot jest najlepszy dla Twojej firmy.

Czy trzeba mieć amerykański adres, aby założyć firmę w Stanach Zjednoczonych?

Będziesz musiał wymienić zarejestrowanego agenta w swoim stanie włączenia, a zarejestrowany agent musi mieć fizyczny adres w swoim stanie włączenia. Zarejestrowany agent jest odpowiedzialny za ważne dokumenty prawne i podatkowe w imieniu firm włączonych, takich jak:

  • Service of Process – czasami nazywany Notice of Litigation – który inicjuje proces sądowy Ważna poczta państwowa, taka jak raporty roczne lub oświadczenia
  • Dokumenty podatkowe wysyłane przez stanowy departament podatkowy.

Oprócz posiadania fizycznego adresu w stanie włączenia, zarejestrowany agent musi być dostępny pod wskazanym adresem w normalnych godzinach pracy. Nie można używać adresu zarejestrowanego agenta jako adresu prawnego. Zarejestrowany adres agenta jest przeznaczony tylko do odbioru oficjalnych dokumentów – ogólnie związanych z podatkami i pozwami sądowymi. Adresem prawnym firmy musi być Twój dom lub biuro w Twoim kraju.

Jak określić swój status rezydenta?

Jeśli jesteś nierezydentem, podlegasz opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych tylko od dochodu pochodzącego ze źródeł amerykańskich (na przykład twój udział w dochodzie spółki LLC). Jeśli jesteś amerykańskim rezydentem, jesteś opodatkowany od dochodu z całego świata.

Status rezydenta nie jest ograniczony do osób posiadających zieloną kartę. Status rezydenta odnosi się również do osób, które są fizycznie obecne w Stanach Zjednoczonych. Na przykład, w 2009 roku, osoba jest traktowana jako rezydent, jeśli przebywa w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 31 dni i co najmniej 183 dni w latach 2007, 2008 i 2009 (licząc wszystkie dni w 2009 roku, ale tylko 1/3 dni w 2008 roku i 1/6 dni w 2007 roku). Nawet jeśli ten test rezydencji jest spełniony, w pewnych sytuacjach możesz być traktowany jako nierezydent (szczegóły dotyczące określania rezydencji i zobowiązań podatkowych znajdziesz w publikacji IRS Publication 519, U.S. Tax Guide for Aliens. Firmy spoza Stanów Zjednoczonych, które nie prowadzą działalności w Stanach Zjednoczonych (na przykład, nie mają żadnych dochodów ze źródeł amerykańskich), nie płacą żadnych federalnych podatków dochodowych; jednakże, mogą istnieć roczne opłaty stanowe lub opłaty za utrzymanie spółki LLC lub korporacji.

Firmy spoza USA, które nie chcą zakładać tu działalności gospodarczej, a jedynie importować swoje produkty do Stanów Zjednoczonych, powinny zapoznać się z zasadami importu, przechodząc do sekcji Procedury i wymagania dotyczące importu komercyjnego.

Czy będziesz w stanie otrzymać finansowanie?

Niektóre firmy spoza USA mogą chcieć zostać firmami amerykańskimi, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do kapitału. Banki w Stanach Zjednoczonych chętniej pożyczają pieniądze małym firmom niż ich zagranicznym odpowiednikom. Kiedy firma spoza Stanów Zjednoczonych działa w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej dwa lata, ma taki sam dostęp do kapitału za pośrednictwem banków amerykańskich, jak firmy całkowicie amerykańskie.

Nie ma prostej odpowiedzi na potrzeby każdej firmy spoza USA, jeśli chodzi o sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Kroki, które należy podjąć, zależą od dokładnej oceny planów biznesowych, przepisów prawnych w Stanach Zjednoczonych i za granicą, kwestii finansowych i innych. Jednak głównym celem zarówno dla obcokrajowców, jak i obywateli USA jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez ryzykowania majątku osobistego poprzez inkorporację.