Najbardziej popularne w USA praktyki menedżerskie

Przedsiębiorcy umieją się dostosować i szukają dobrych praktyk, aby utrzymać się na rynku. Pandemia nie tylko nie sprawiła, że się poddali, ale podkreśliła ich zdolność do stawienia czoła niepewności i rozwinięcia pomysłowości. Stosują zasadę, że w dziesięciu głowach jest zawsze więcej pomysłów niż w jednej, dlatego uważnie obserwują sukcesy i porażki innych, aby odnieść większy sukces.

Nic nie pozostawiać przypadkowi.

Musisz podjąć decyzję w rekordowo krótkim czasie i musi to być oczywiście najlepsza decyzja. Podejmowanie decyzji ma wiele aspektów i różni się w zależności od okoliczności, zaangażowania i konsekwencji decyzji. Istotną rolę odgrywają również kwestie sporne oraz osoby, które będą podlegać decyzji. Jeśli liczy się szybkość, nie powinno się tego robić rzucając monetą.

Decyzja może być podjęta przez lidera samodzielnie, bez pytania o zdanie pracowników. Bądź ostrożny, podejmowanie decyzji bez opinii innych może zagrozić zaangażowaniu i dobremu samopoczuciu zespołu. W związku z tym przed podjęciem decyzji właściwe może być skonsultowanie się z nimi w celu zebrania jak największej liczby punktów widzenia. Taka konsultacja będzie miała pozytywny wpływ na tych, którzy są wprowadzani do pętli, ponieważ poczują zaufanie, jakim ich obdarzasz. Niezależnie od decyzji, należy zawsze myśleć o harmonii zespołów, ale także o ochronie pracowników i konsumentów lub klientów.

Zarządzanie finansami.

Dla jednych finanse są mocną stroną i kierują nimi w każdym działaniu, a dla innych są przeszkodą i wpadają w panikę. Czasem nawet nie otwierają poczty związanej z rachunkami i chowają głowę w piasek, aż nie będą mogli dłużej zwlekać. Finanse, jak to się mówi, nie są moją mocną stroną!
Jest to niezbędne, aby firma mogła kontrolować swój rozwój, organizować uruchamianie nowych działań lub przewidywać trudne sytuacje. Przepływy pieniężne są sercem firmy i bardzo ważne jest, aby dobrze nimi zarządzać.

Sporządzanie prognoz.

Prognozowanie pozwala firmie na promowanie swoich zasobów. Pozwala to sprawdzić, czy przepływ gotówki się utrzyma i pomaga w podejmowaniu ważnych decyzji, aby wiedzieć, kiedy inwestować. Prognozowanie pozostaje złożonym zadaniem i należy zachować margines bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do niewywiązania się ze zobowiązań.

Wykorzystanie narzędzi analitycznych.

Pomogą Ci one śledzić działania, w tym rentowność każdego z nich. W ten sposób możesz obliczyć swoją marżę na działalność lub produkt/usługę. Dane takie jak sprzedaż, przepływy pieniężne, rotacja zapasów, aktywa i zysk netto są nadal ważne. Pozwalają one na podejmowanie właściwych decyzji strategicznych. Można również mierzyć takie czynniki jak rentowność, zadłużenie, wypłacalność i efektywność.

Zarządzanie ryzykiem.

Jedną z lekcji płynących z kryzysu zdrowotnego jest to, że należy zawczasu pomyśleć o wszystkich możliwych zagrożeniach. Nie chodzi o pesymistyczne spojrzenie na życie, ale o wyobrażenie sobie rozwiązań, które pozwolą uniknąć ślepego zaułka. To prawda, że wiele firm zmieniło swoją organizację i wprowadziło telepracę, ale zostało to narzucone w pośpiechu, podczas gdy należało to wcześniej przemyśleć. Przewidywanie ryzyka musi być częścią DNA firm. Ryzyko, które nie jest przewidziane, a zatem nie jest kontrolowane, może zagrozić firmie z dnia na dzień.

Bądź dynamiczny.

Nowe produkty, zmiany organizacyjne, przejęcia, zmiany przepisów itp.: przedsiębiorstwo i jego otoczenie podlegają ciągłym zmianom. Podobnie jest z jego profilem ryzyka. Niezbędna jest zatem możliwość regularnego dokonywania ponownej oceny, jak najszybszego „wyłapywania” słabych sygnałów i pojawiających się zagrożeń oraz ciągłego dostosowywania systemów kontroli. Jednym słowem, bądź w stanie dynamicznie zarządzać swoim ryzykiem!