Porównanie rodzajów działalności, typów firm i spółek w USA

Niezależnie od tego, czy kupiłeś już istniejącą firmę, czy chcesz założyć nową, musisz najpierw zdecydować, jaki typ firmy (znany również jako „struktura biznesowa” lub „podmiot gospodarczy”) jest dla Ciebie najlepszy. Każdy typ firmy ma swoje kluczowe zalety i wady. Oto kilka rzeczy do rozważenia, jeśli decydujesz, czy utworzyć spółkę LLC, inkorporacji jako S Corporation lub C Corporation, lub złożyć DBA.

DBA

Składanie DBA (prowadzenie działalności gospodarczej jako, zwany także zakładanej lub fikcyjnej nazwy firmy) pozwala firmie do prowadzenia działalności przy użyciu innej nazwy. Zazwyczaj odbywa się to na poziomie hrabstwa, ale niektóre stany mają stanowe rejestry DBA. W przypadku firm jednoosobowych i spółek jawnych, o ile nie złożono DBA, nazwa firmy jest taka sama jak nazwisko właściciela lub właścicieli. Na przykład, John Smith prowadzi działalność gospodarczą w zakresie architektury krajobrazu jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Aby prowadzić działalność gospodarczą jako Smith’s Landscaping, musi złożyć DBA dla tej nazwy. W przeciwnym razie musi prowadzić działalność gospodarczą jako John Smith.

Korporacja lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może również złożyć DBA, aby prowadzić działalność pod inną nazwą niż ta, która została zarejestrowana w stanie (kiedy firma została założona). Na przykład, korporacja założona jako Smith and Sons, Inc. może chcieć prowadzić działalność pod nazwą, która wyraźniej określa, czym zajmuje się firma i może złożyć DBA, aby użyć bardziej opisowej nazwy, takiej jak Smith Landscaping.

Zalety i ograniczenia DBA

 • Dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek jawnych, zaletą składania DBA jest to, że nie zapewnia tych samych bieżących wymagań zgodności z włączeniem lub utworzeniem LLC. To tylko pozwala firmie na prowadzenie działalności pod nową nazwą. Ograniczeniem jest to, że nie zapewnia ochrony odpowiedzialności i korzyści podatkowych z włączenia.
 • Zgłoszenie DBA nie zmienia oficjalnej nazwy korporacji lub LLC. To tylko pozwala firmie na korzystanie z innej nazwy w handlu, który może być oprócz lub zamiast oficjalnej nazwy korporacji lub LLC.

Zrozumienie rodzajów korporacji – tworzenie korporacji (C corporation, S corporation) lub LLC

Aby założyć firmę jako C corporation, S corporation lub LLC, dokumenty założycielskie – Articles of Incorporation dla korporacji i Articles of Organization dla LLC – muszą być złożone w odpowiedniej agencji stanowej. Incorporating pomaga chronić osobisty majątek, podczas gdy jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki, które używają DBA ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność.

Aby sformalizować swoją organizację, należy najpierw dowiedzieć się i zdecydować, jaki rodzaj działalności jest dla nas odpowiedni.

Korporacja typu C

Korporacja jest odrębnym podmiotem prawnym utworzonym na mocy prawa stanowego, który chroni aktywa właścicieli (udziałowców) przed roszczeniami wierzycieli. Zarejestrowanie firmy automatycznie czyni z niej zwykłą korporację typu „C”. Korporacja typu C (lub C corp) jest oddzielnym podatnikiem, z dochodami i wydatkami opodatkowanymi na rzecz korporacji, a nie właścicieli. Jeśli zyski korporacji są następnie wypłacane właścicielom w formie dywidendy, właściciele muszą zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od takiej wypłaty, tworząc „podwójne opodatkowanie” (zyski są opodatkowane najpierw na poziomie korporacji, a następnie ponownie na poziomie osób fizycznych w formie dywidendy). Wiele małych firm nie decyduje się na korporacje typu C ze względu na tę cechę podatkową. Korporacja typu C może być odpowiednim rodzajem działalności dla Ciebie, jeśli:

 • Może potrzebować kapitału wysokiego ryzyka do finansowania
 • Chcesz elastycznego podziału zysków między właścicieli
 • Chcesz, aby zyski firmy pozostały w Twojej firmie, aby mogła się ona rozwijać
 • Chcesz mieć możliwość elastycznego podziału zysków firmy pomiędzy korporację i udziałowców dla celów planowania podatkowego
 • Elastyczność w ustalaniu wynagrodzeń dla pracowników/właścicieli w celu zminimalizowania
  podatków Social Security i Medicare
 • Elastyczność w zapewnianiu (poprzez korporację) znacznych świadczeń zdrowotnych i medycznych oraz innych programów świadczeń dodatkowych, takich jak edukacja, ubezpieczenie na życie i koszty transportu
 • Chcesz mieć możliwość łatwej sprzedaży firmy Chcesz zapewnić plan rozliczania podróży i rozrywki
 • Chcesz mieć możliwość oferowania opcji na akcje dla pracowników
 • Oczekiwać, że firma będzie posiadać nieruchomości
 • Wolisz obniżyć ryzyko kontroli IRS, ponieważ istnieje wyższy wskaźnik kontroli dla dochodów z działalności gospodarczej, które są zgłaszane wyłącznie na liście C formularza 1040 (U.S. Individual Income Tax Return).

Korporacja typu S

 • Po założeniu spółki, można wybrać status S corporation poprzez złożenie formularza w IRS i w swoim stanie, jeśli ma to zastosowanie, tak aby zyski, straty i inne pozycje podatkowe przechodziły przez korporację na nas i były wykazywane w naszym osobistym zeznaniu podatkowym (S corporation nie płaci podatku).
 • Korporacja typu S może być odpowiednim rodzajem działalności dla Ciebie, jeżeli:
 • Chcesz skorzystać z korzyści, jakie daje typ działalności korporacyjnej, ale chcesz skorzystać z opodatkowania typu pass-through
 • Chcesz mieć swobodę w ustalaniu wynagrodzeń dla pracowników/właścicieli, aby zminimalizować
  podatków Social Security i Medicare
 • Pożądana jest elastyczność metod księgowości, ponieważ korporacje muszą stosować metodę memoriałową, chyba że są uważane za małe korporacje (z przychodami brutto w wysokości $5,000,000 lub mniej), a korporacje typu S zazwyczaj nie muszą stosować metody memoriałowej, chyba że posiadają zapasy Niższe ryzyko narażenia na audyt IRS jest pożądane, ponieważ korporacje typu S składają informacyjne zeznanie podatkowe (Form 1120 S U. S. Income Tax Return for an S Corporation) i istnieje wyższy wskaźnik kontroli dla dochodu z działalności gospodarczej, który jest zgłaszany wyłącznie na liście C formularza 1040 (U.S. Individual Income Tax Return)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)

Innym rodzajem działalności gospodarczej, która jest tworzona zgodnie z prawem stanowym i zapewnia ochronę przed odpowiedzialnością osobistą, jest spółka LLC. Pod względem podatkowym, spółka LLC jest podobna do korporacji S (lub S corp), z dochodem i wydatkami biznesowymi zgłaszanymi w osobistym zeznaniu podatkowym. Jeśli jesteś jedynym właścicielem spółki LLC, jesteś postrzegany jako „pomijany” podmiot. Oznacza to, że dochody i wydatki spółki LLC są wykazywane na formularzu 1040─ Schedule C, tym samym, którego używają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Spółka LLC może być odpowiednim rodzajem działalności dla Ciebie, jeśli:

 • Twoja firma startup przewiduje straty przez co najmniej dwa lata i chcesz mieć możliwość przeniesienia strat na siebie i innych właścicieli
 • Pożądana jest elastyczność w zakresie metod rachunkowości, ponieważ spółki LLC nie są zobowiązane do stosowania metody memoriałowej rachunkowości, jak to zazwyczaj ma miejsce w przypadku korporacji typu C
 • Twoja firma może posiadać nieruchomość
 • Chcesz elastyczności w zarządzaniu, ponieważ spółki LLC oferują większą elastyczność niż korporacje w zakresie struktury zarządzania przedsiębiorstwem Chcesz zminimalizować bieżące formalności; w przeciwieństwie do korporacji, które są zobowiązane do organizowania corocznych spotkań dyrektorów i udziałowców oraz przechowywania szczegółowych dokumentów i rejestrów wszystkich spotkań korporacyjnych i głównych decyzji biznesowych, spółki LLC nie muszą spełniać rygorystycznych wymogów dotyczących spotkań i dokumentacji.
 • Chcesz elastyczności w dzieleniu zysków między właścicieli

Zalety i ograniczenia spółek typu C Corp, S Corp i LLC

Korporacje typu C, korporacje typu S i spółki LLC zapewniają Ci ochronę przed osobistą odpowiedzialnością. Korporacje typu S i spółki LLC są powszechnie używane do prowadzenia małej działalności gospodarczej. Obie umożliwiają rozwój firmy i przyjmowanie nowych właścicieli. Obie przekazują dochód właścicielom, którzy zgłaszają go w swoich osobistych zeznaniach podatkowych. Obie kosztują mniej więcej tyle samo, w zależności od opłat zgłoszeniowych i bieżących, nakładanych przez stan, w którym się je zakłada. Jedną kluczową różnicą jest sposób, w jaki właściciele są dotknięci podatkami od zatrudnienia:

 • Udziałowcy S corporation są pracownikami swojej korporacji, więc podatki Social Security i Medicare (FICA) mają zastosowanie do wynagrodzenia, które otrzymują, ale nie do wypłat, które otrzymują.
 • Członkowie LLC są osobami samozatrudnionymi, które płacą podatki Social Security i Medicare, płacone przez podatek od samozatrudnienia od ich części dochodu netto z działalności gospodarczej.
 • Zarejestrowanie lub założenie spółki LLC daje właścicielom firm korzyści, których nie daje prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki jawnej, w tym: Ograniczoną ochronę odpowiedzialności za majątek osobisty właściciela(ów).
 • Pewne korzyści podatkowe, takie jak odliczenia podatkowe, które nie są dostępne dla właścicieli jednoosobowych.
 • Możliwość zdobycia wiarygodności w oczach potencjalnych klientów, sprzedawców, partnerów i pracowników.
 • Łatwiejsze pozyskiwanie kapitału.

Inne względy: wybór stanu

Większość ludzi decyduje się na założenie spółki lub utworzenie spółki LLC w stanie, w którym działa ich firma. Nie ma jednak takiego obowiązku; można wybrać jeden z 50 stanów lub Dystrykt Kolumbii (DC). Warto rozważyć, który stan jest odpowiedni dla Ciebie, aby rozważyć wszelkie potencjalne zalety lub wady. Pamiętaj, że jeśli założysz spółkę w innym stanie niż stan, w którym prowadzisz działalność, może być wymagane zarejestrowanie się w celu prowadzenia działalności gospodarczej (kwalifikacja zagraniczna) w stanie, w którym prowadzisz działalność, co skutkuje koniecznością uiszczania opłat rejestracyjnych i bieżących opłat/podatków zarówno do stanu założenia spółki, jak i stanu kwalifikacji.

Wybór typu podmiotu

Decyzja o złożeniu DBA lub utworzeniu korporacji lub LLC zależy od konkretnej działalności, sytuacji i celów. Istniejące korporacje i spółki LLC oceniające, czy złożyć DBA mogą potrzebować rozważyć:

 • Czy nowa nazwa projektuje ukierunkowanie biznesowe, które jest dozwolone w ramach celu biznesowego (jak nakreślono w Twoim Articles of Incorporation lub Organization)?
 • Czy istnieją korzyści z utworzenia spółki zależnej lub całkowicie nowej firmy, która będzie działać równolegle do istniejącej firmy?

W przypadku pytań dotyczących konkretnej sytuacji, warto porozmawiać z prawnikiem lub księgowym. Aby zdecydować, jaka struktura biznesowa jest dla Ciebie najlepsza, wypróbuj nasz kreator inkorporacji, aby porównać różne rodzaje działalności według wielu kluczowych kryteriów.