Rejestracja kościoła. Jak zarejestrować kościół?

Stany Zjednoczone to nie tylko wolność gospodarcza ale także wolność wyrażania swojej opinii, przekonań i wolność zrzeszania się. Także zrzeszania się w formie kościoła i związków wyznaniowych. Wprowadzone w 2019 roku zmiany w procedurach rejestracji organizacji nonprofit (w tym kościołów) w niektórych stanach USA sprawiają, że rejestracja kościoła nigdy nie była taka prosta.

Przedstawiamy poniżej usystematyzowane informacje o tym jak zarejestrować kościół lub związek wyznaniowy w USA. Rejestracja kościoła w USA dostępna jest także dla obywateli innych krajów, nie tylko obywateli USA ale także Polaków. Przedstawimy jak funkcjonuje kościół w USA oraz jak taki kościół mógłby funkcjonować poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Rejestracja kościoła – status prawny kościoła w USA.

W Stanach Zjednoczonych istnieje duża grupa sposobów organizowania się. Działalność (głównie gospodarcza, ale w dalszej części przejdziemy do statutu kościoła) może być zorganizowana w formie spółek takich jak:

  • Limited Liability Company (LLC) czyli spółka najbardziej zbliżona do polskiej spółki z o.o., chociaż to duże uproszenie, gdyż są też istotne różnice;
  • Limited Liability Partnership (LLP) czyli spółka partnerska, która odpowiada polskiej spółce partnerskiej ale ma również cechy spółki cywilnej;
  • Spółka typu Corp (corp. inc.) czyli spółka, której najbardziej zbliżoną polską formą, polskim odpowiednikiem, jest spółka akcyjna (S.A.)
  • Nonprofit czyli wszelkie organizacje nonprofit (które oczywiście mogą także zarabiać) i na tym typie organizacji skupimy się w dalszej części;

Nonprofit rozwiązaniem dla rejestracji kościoła

Jak wspomniano powyżej, w śród kilku sposobów organizowania działalności (oczywiście to nie wszystkie sposoby, ale cztery główne) znalazły się organizacje typu nonprofit. Organizacje typu nonprofit można dalej dzielić w zależności o celu powołania takiej organizacji. Dzielimy je na: fundacje, kluby sportowe, stowarzyszenia, religijne i inne. W celu zarejestrowania kościoła należy powołać więc organizację:

  • Type: Nonprofit Corporation – Domestic
  • Sub Type: Religious

Jak zarejestrować kościół?

W celu rejestracji kościoła w pierwszej kolejności należy wybrać stan w USA do rejestracji kościoła. Pamiętajmy, że w większości przypadków kościół w USA opodatkowany jest tak samo jak inne organizacje i ma takie same wymagania formalne jak inne organizacje. Mowa tu o sprawozdawczości, księgowości i raportowaniu. Dlatego do rejestracji kościoła należy wybrać odpowiedni stan.

Polecanym tu jest stan Wyoming lub Delaware a jeśli zależy nam na poufności udziałowców (żeby udziałowcy nie byli widoczni w rejestrach, aby nikt z zewnątrz nie mógł sprawdzić kto stoi za kościołem) to w grę wchodzi tylko stan Delaware.

W dalszej kolejności należy się do nas zgłosić, najlepiej poprzez formularz kontaktu i opisać sytuację przekazując informację, że chodzi o rejestrację kościoła. Przygotujemy kompleksową ofertę na rejestrację kościoła i w twoim imieniu podejmiemy się całej procedury.

Koszt rejestracji kościoła to $1399. Jest to całkowita cena, bez żadnych dodatkowych ukrytych opłat. Czas rejestracji kościoła to 24h na formalną rejestrację i 5 dni roboczych na wszelkie procedury na miejscu. Wszystko odbywa się zdalnie, nie jest wymagana twoja obecność w USA. Wszystko można załatwić z domu a my na podstawie pełnomocnictw zajmiemy się organizacją na miejscu w USA.

Rejestracja kościoła w USA. Czy taki kościół może działać w Polsce?

Rejestracja kościoła w Polsce opisana jest na stronach urzędowych. Szczegóły można znaleźć tutaj. Wymagania stawiane nowym kościołom i związkom wyznaniowym są olbrzymie a i tak wszystko rozbija się o indywidualną decyzję urzędnika. W Polsce bardzo ciężko jest zarejestrować kościół, czego przykładem są polscy Pastarafianie. Z procedurą rejestracji swojego kościoła zmagają się od wielu lat na wszelkich etapach i instancjach sądowych.

Jest jednak rozwiązanie, aby kościół mógł działać w Polsce. Taki zarejestrowany w USA kościół, jak każda organizacja (firma, spółka, fundacja, stowarzyszenie) może otworzyć formalnie w Polsce oddział lub przedstawicielstwo. W związku z tym, zarejestrowana w USA organizacja (kościół) może utworzyć w Polsce swój oddział. A przez oddział szerzyć działalność statutową na ziemiach Polski. Może to też być pierwszym krokiem do formalnej rejestracji organizacji już jako kościół w Polsce a nie oddział amerykańskiego kościoła.