Zaangażowanie pracowników w transformację

Przez długi czas firmy pracowały w oparciu o informacje odgórne, ale w ostatnich latach system ten został zakwestionowany przez informacje oddolne. Obecnie zaangażowanie pracowników jest uznawane za jeden z czynników udanej zmiany.

Odczucia, które należy wziąć pod uwagę. Przede wszystkim należy wiedzieć, że aby zmiana się powiodła, nawet jeśli nie wdrożymy wszystkich pomysłów i propozycji, podstawowym wymogiem pozostaje uwzględnienie ich odczuć związanych ze zmianą. Wielu z nich dostrzega „problemy”, nawet jeśli niekoniecznie dzielą się nimi z Tobą lub Twoimi menedżerami średniego szczebla. Perspektywa zmian może wywołać u nich niechęć. Zacznij więc od wysłuchania ich. Pamiętaj, że nie powinni oni czuć, że są poddawani zmianom, ale że są ich integralną częścią. Chodzi więc przede wszystkim o to, aby zrozumieć, jaki jest ich stosunek do firmy i ewentualnej zmiany, którą chcesz wprowadzić. Możesz więc rozpocząć swoje podejście od poznania ich opinii lub odczuć na temat danej sytuacji lub całej firmy.

Zaangażowanie pracowników. Pracownicy są sercem firmy i mają fundamentalne znaczenie dla zmian, zwłaszcza jeśli chcą wdrożyć podejście ciągłego doskonalenia lub innowacji partycypacyjnej. Po wysłuchaniu ich sugestii i opinii, nie można zaniedbać uświadomienia im ich znaczenia w organizacji. Wraz z rozwojem firmy coraz częściej pojawia się tendencja, by czuć się jak trybik w maszynie. W procesie zmian konieczne jest zaangażowanie jak największej liczby pracowników, ponieważ to oni zazwyczaj realizują projekt, zgłaszają pomysły i czasami odrywają się od swoich podstawowych zadań, aby umożliwić przeprowadzenie zmiany. Jak rozumiesz, proces ten bardzo często obejmuje zarządzanie indywidualne, czy to przez kierownictwo, czy przez kierownictwo średniego szczebla. Aby to zrobić, należy jak najbardziej spersonalizować raporty i zidentyfikować kluczowe osoby, które chcą być zaangażowane w projekt, ponieważ niektóre z nich chcą się zmienić. Należy jednak pamiętać, że osoba, która jest autorem pomysłu, niekoniecznie musi chcieć go realizować.

Jak się za to zabrać? Jeśli nie wiesz, jak zaangażować ich w zmianę, prostą metodą jest poproszenie większości z nich, w grupach, o pracę nad problemem, który może być wolny lub zamknięty. Chodzi o to, aby wszyscy pracowali nad realizacją Twojej wizji lub nad problemem, który jest specyficzny dla ich pracy, na przykład. Jeśli chcesz na przykład przeprowadzić cyfryzację swojej firmy, możesz poprosić ich o wzięcie udziału w spotkaniu poświęconym burzy mózgów na ten temat, aby uzyskać jak najwięcej pomysłów. Praktyka ta jest stosowana w szczególności w takich praktykach jak innowacje partycypacyjne, gdzie innowacje opierają się na pracownikach, którzy następnie często stają się siłą napędową zmian. Oczywiście, jeśli chcesz, by kreatywność była skuteczna, a pracownicy czuli się naprawdę wysłuchani, musisz przestrzegać zwykłych zasad burzy mózgów, takich jak zbieranie wszystkich pomysłów bez wydawania osądów. Dobra praktyka, jeśli chcesz zacząć transformację swojej firmy.