Zmiany w firmie w USA. Nie zapominaj o wskaźnikach

Jednym z aspektów często pomijanych przez liderów podczas procesów zmian są rezultaty. Mają one jednak ogromne znaczenie i muszą być określone z wyprzedzeniem. Przyjrzyjmy się bliżej wskaźnikom wyników, które należy wprowadzić.

Wyniki krótkoterminowe: fundamentalne! Jest to jeden z podstawowych punktów podczas wdrażania zmian. Poza dostarczaniem wskaźników wydajności, pozwalają one na motywowanie zespołów i nie powinny być zaniedbywane. Twoi pracownicy mogą szybko zobaczyć rezultaty swoich działań i stawiać sobie wyzwania. Nie mają wrażenia, że są tylko trybikami w kole, ale że ich działania mają realny wpływ. Chodzi więc o dobrą komunikację, aby podnieść morale zespołów, które być może musiały być wcześniej przeszkolone i które niecierpliwie czekają na pierwsze wyniki. Wdrożenie wskaźników na tym poziomie umożliwia również zasilenie kolejnych poziomów i dlatego nie należy ich zaniedbywać, ponieważ w przeciwnym razie może być konieczne ponowne poszukiwanie danych, które można by „uprzemysłowić”, a które później mogą być stratą czasu.

Długoterminowe śledzenie rezultatów. Rezultaty długoterminowe są często inspirowane przez rezultaty krótkoterminowe lub są ich wynikiem. Czasami mogą być one zupełnie inne, ale działania krótkoterminowe mają zazwyczaj długotrwały efekt. W rzeczywistości niektóre firmy nie wahają się przed podaniem stopnia realizacji celu końcowego w stosunku do osiągniętych celów pośrednich. Wymaga to pewnej organizacji i jasnego zrozumienia, w jaki sposób określone cele wpływają na ogólne wyniki firmy. Jest to zatem trudne ćwiczenie, a jego opanowanie może wymagać czasu.

Uznanie interesariuszy. Jest to najbardziej oczywiste, ale często pomijane. Twoi pracownicy byli zaangażowani w tę zmianę i być może włożyli w nią wiele energii. Niektórzy z nich przyczynili się również w znacznym stopniu do sukcesu tej zmiany, mimo że często odbywa się ona w trudnym kontekście. Wyróżnienie najbardziej zasłużonych pracowników, nagrodzenie ich pensją lub po prostu podziękowanie nie powinno być zapomniane, gdy nadejdzie sukces. Każdy jest integralną częścią sukcesu, a zapominanie o tym jest najlepszą drogą do zapewnienia, że Twoi pracownicy nie będą reinwestować w siebie, jeśli nadarzy się okazja. Uznanie, oprócz tego, że pozwala nagrodzić tych, którzy na to zasługują, przyczynia się również do budowania kultury zmian.