Zagadnienia i problemy hiperrozwoju przedsiębiorstw

Kto nie marzy o oszałamiającym wzroście swojej firmy? Obiecuje on znaczny rozwój, który uspokaja menedżerów. Ale oznacza to również nowe wyzwania i zdolność do reagowania na problemy, które bardzo różnią się od tych, które były na początku istnienia firmy. Hiperwzrost daje pewną satysfakcję, ale wymaga rewizji całej organizacji, rekrutacji i zarządzania funduszami.

Konsekwencja inwestycji pracowniczych.

Hiper wzrost w firmie wiąże się z wieloma zmianami w bardzo krótkim czasie. Na ogół jest to wynik szału na produkt lub usługę dzięki dynamice w sektorze działalności firmy. Pracownicy odgrywają ważną rolę w rozwoju firmy. Inwestycja wszystkich może doprowadzić do hiper wzrostu. Można to uznać za dobrą wiadomość, ale wymaga to zabezpieczenia różnych elementów firmy. Jeśli nie jest kontrolowany, konsekwencje mogą być katastrofalne dla dalszego funkcjonowania firmy. Dla większości ankietowanych menedżerów wzrost był stymulowany przez inicjatywy wewnętrzne, wykorzystujące zasoby i ekspertów firmy.

Trudności w utrzymaniu wzrostu.

Silny rozwój firmy wymaga rewizji organizacji struktury. Zmiana działalności prowadzi do przekształcenia zespołów, ale także do rozwoju usług, które czasami wcześniej nie istniały. Aby nie upaść w obliczu wzrostu, firmy są zmuszone do rewizji swojej organizacji. Prowadzi to do zmian w funkcjach biznesowych, szczególnie w produkcji (33%), marketingu i sprzedaży (36%) oraz badaniach i rozwoju (22%). Takie zmiany zmuszają firmy do przemyślenia swojej strategii i rekrutacji, aby sprostać rosnącym potrzebom. Hiper wzrost wymaga zatem zwrócenia szczególnej uwagi na rekrutację i pozycję, jaką należy przyjąć na rynku.

Jakie są reakcje na radzenie sobie z nadmiernym wzrostem?

Dla większości menedżerów, z którymi przeprowadzono badanie, wymienione funkcje (produkcja, marketing i sprzedaż) muszą być odpowiednio rozwijane, aby utrzymać wysokie tempo wzrostu. Funkcje te mają pierwszorzędne znaczenie dla firmy i ważne jest, aby dokonać przeglądu ich struktury, aby nie stracić osiągniętego tempa. W tej perspektywie menedżerowie uważają, że warto inwestować w nowe rozwiązania, aby utrzymać się na właściwym kursie. Dla przedsiębiorców kroki te są niezbędne dla prawidłowego rozwoju ich struktury i możliwości dalszego przewidywania hiper wzrostu w ciągu kilku lat.

Podobnie jak w przypadku każdej zmiany, również narzędzia pracy w firmie muszą zostać na nowo przemyślane. Kwestie technologiczne odgrywają ważną rolę w utrzymaniu konkurencyjności na rynku. Dla 23% chmura i dematerializacja pozwalają na utrzymanie silnego wzrostu. Temu ostatniemu towarzyszy wprowadzanie nowych narzędzi ułatwiających życie nie tylko klientom, ale i pracownikom. Inni planują skupić się na robotyzacji, cyberbezpieczeństwie, analizie Big Data lub wdrażaniu AI (Artificial Intelligence). Dla firm stały wzrost jest osiągany poprzez transformację cyfrową. Celem jest ułatwienie pracy pracownikom dzięki nowym rozwiązaniom. Są one istotą rozwoju firmy i menedżerowie zrozumieli to, decydując się na inwestycje w zmienionej formule.

Hiper wzrost jest często satysfakcjonującym etapem dla menedżera, ale wymaga rewizji organizacji firmy. Menedżerowie dostosowują się do sytuacji, stosując różne i niezbędne rozwiązania, takie jak nadawanie priorytetów nowym funkcjom, ale także inwestowanie w nowe narzędzia, a przede wszystkim koncentrowanie się na pracownikach, którzy stanowią istotę firmy.